Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • Badania laboratoryjne na próbkach skał z wytypowanych obszarów
2
 • Badania właściwości zapraw tworzących system tynków renowacyjnych
3
 • Charakterystyka i przejawy zniszczeń piaskowców zastosowanych w Kaplicy Zygmuntowskiej przy Katedrze Wawelskiej
4
 • Charakterystyka i zniszczenia kamienia użytego do budowy kościoła p. w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu koło Słomnik
5
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych
6
 • Deterioracja oraz rekonstrukcja piaskowców i wapieni z obiektów zabytkowych
7
 • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation
8
 • Diatomit jako lekkie kruszywo mineralne w tynkach renowacyjnych
9
 • Effective and aesthetic restoration of historical stone buildings using new mineral masses
10
 • Ekologiczna masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych
11
 • Evaluation of building and road stone deposits
12
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with a brine
13
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with brines
14
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
15
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
16
 • Geologiczne uwarunkowania możliwości wykorzystania kopalin jako mineralnych kruszyw budowlanych
17
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowych
18
 • Kamienie dekoracyjne w Auli Leopoldyńskiej Collegium Maximum Uniwersytetu Wrocławskiego
19
 • Kamienne obiekty Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
20
 • Kamień w architekturze i dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej
21
 • Kamień w architekturze i rzeźbie kaplicy Boimów we Lwowie
22
 • Kamień w wybranych obiektach sakralnych rejonu Słomnik
23
 • Krzemionka jako potencjalnie reaktywny składnik kruszyw węglanowych
24
 • Krzemionka jako potencjalnie reaktywny składnik kruszyw węglanowych
25
 • Masa do rekonstrukcji obiektów zabytkowych