Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Ocena jakości wybranych wapieni jurajskich stosowanych w budownictwie na podstawie pomiaru ich energii pękania przy uderzeniu i mikrotwardości metodą KnoopaThe quality of selected Jurassic limestones utilized for building purposes as determined from their energy of rupture by impact and the Knoop microhardness / Marek REMBIŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/3, s. 1461–1470. — Bibliogr. s. 1469–1470, Abstr.. — XXII konferencja naukowa PIG-PIB i Targi Kielce "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze" : Kielce, 07.04.2017. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2017/listopad-3-1/5345-ocena-jakosci-wybranych-wapieni-jurajskich.html

 • keywords: Jurassic limestones, dimension stone, Knoop microhardness, rupture energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Rodzaj kruszywa jako jedna z możliwych przyczyn destrukcji betonuComposition and development of aggregate grains as one of possible reasons of concrete deterioration / Marek REMBIŚ // W: Kruszywa mineralne, T. 1 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — Na książce zbędny ISSN: 0324-9673. — S. 145–156. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Styl budowy geologicznej złoża bazaltów „Targowica” jako czynnik warunkujący zmienność litologii i fizyczno-mechanicznych właściwości kopalinyThe form of the Targowica basalt deposit as a factor determining the lithological variability and the resulting physico-mechanical properties of usable rocks / Marek REMBIŚ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 3, s. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, bazalty, twardość Knoopa

  keywords: compressive strength, basalts, Knoop hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ zmienności litologicznej bazaltów na jakość produkowanych z nich kruszywInfluence of the lithological changeability of basalts on the quality of aggregates manufactured from them / Marek REMBIŚ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 4, s. 28–33. — Bibliogr. s. 33. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: concrete, basalts, basalt aggregates, asphalt admixtures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zmienność litologiczna dolomitów triasowych ze złoża „Ujków Stary” jako czynnik warunkujący ich przydatność do produkcji kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym[Lithological variability of the Triassic dolostones of the Ujków Stary deposit as a factor deciding on their applicability to manufacturing structural and road aggregates] / Marek REMBIŚ // W: XVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62922-75-8. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zmienność litologiczna dolomitów triasowych ze złoża Ujków Stary jako czynnik warunkujący ich przydatność do produkcji kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymLithological variability of the Triassic dolostones from the Ujków Stary deposit as a factor deciding on their applicability to manufacturing structural and road aggregates / Marek REMBIŚ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 279–291. — Bibliogr. s. 290–291, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kruszywo łamane, dolomity, wskaźnik mikro-Devala, wskaźnik Los Angeles, reaktywność alkaliczna

  keywords: dolostones, crushed aggregate, micro-Deval index, Los Angeles index, alkaline reactivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: