Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Tomasz TOBOŁA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 311–331. — Bibliogr. s. 329–331, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1828/1428

  • keywords: porosity, scanning electron microscopy (SEM), silica, critical raw materials, chemical analysis, diatomite, Vickers microindentation hardness

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.4.311

2
  • Zróżnicowanie jakości kopaliny jako efekt warunków depozycji i przemian diagenetycznych osadu oraz procesów wietrzenia skały na przykładzie piaskowców magurskich ze złoża OsielecVarying stone qualities as a combined effect of deposition conditions and diagenetic changes of the sediment and weathering alterations of the rock : a case of the Magura sandstones from Osielec deposit / Marek REMBIŚ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 118–125. — Bibliogr. s. 125

  • słowa kluczowe: piaskowce magurskie, diageneza, wietrzenie, fizyczno-mechaniczne właściwości

    keywords: diagenesis, Magura sandstones, physical and mechanical rock properties, weathering

    cyfrowy identyfikator dokumentu: