Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Sposób polepszania fizyczno–mechanicznych właściwości kamiennych płyt okładzinowych[Method for improving physical and mechanical properties of stone cladding] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek. — Int.Cl.: C04B 41/62\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393724 A1 ; Opubl. 2012-07-30. — Zgłosz. nr P.393724 z dn. 2011-01-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 16, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393724A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: