Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Przydrożne kapliczki piaskowcowe z południowej części KrakowaRoadside sandstone shrines in southern part of Cracow / Marek REMBIŚ, Marcin Sowa, Anna Uhryńska // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2012 t. 60 nr 7, s. 350, 368–371, 399. — Bibliogr. s. 371. — Marek Rembiś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=1051

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób polepszania fizyczno–mechanicznych właściwości kamiennych płyt okładzinowych[Method for improving physical and mechanical properties of stone cladding] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek. — Int.Cl.: C04B 41/62\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393724 A1 ; Opubl. 2012-07-30. — Zgłosz. nr P.393724 z dn. 2011-01-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 16, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393724A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ wykształcenia wapieni Lotus Beige na stan ich zachowania w wybranych obiektach KrakowaThe effect development of the Lotus Beige limestones as a factor controlling their preservation in some historic sites of Kraków / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2012 nr 448 (2) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 433–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: