Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania właściwości tynków renowacyjnych z udziałem krajowych diatomitów[Investigations on properties of renovation plasters manufactured with an addition of domestic diatomites] / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: OKTRA 2001 : problemy projektowania oraz optymalizacja rozwiązań materiałowych i technologii wykonywania obiektów w aspekcie trwałości i ochrony przed korozją : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Polanica, 24–27.10.2001 r. : materiały konferencyjne = OKTRA 2001 : problems of design and optimization of material usage and technology of structure development in aspect of durability and corrosion protection : conference materials. — Wrocław : [s. n.], 2001. — S. 17–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ekologiczne masy mineralne[Ecological mineral masses] / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ // Renowacje ; ISSN 1429-8120. — 2001 R. 4 no. 3, s. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda strukturalnego wzmacniania piaskowców w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych[A method of structural strengthening of sandstones in conservation of stone historic objects] / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ // Surowce Budowlane ; ISSN 1734-798X. — 2001 nr 4 nr spec., s. 19–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowe możliwości w rekonstrukcji kamienia zabytkowego[New possibilities of reconstruction of historical natural stones] / W. BRYLICKI, A. ŁAGOSZ, M. REMBIŚ, A. SMOLEŃSKA // Polski Cement ; ISSN 1505-3261. — 2001 nr 3, s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe tynki renowacyjne w świetle wymagań Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego WTA[New renovation plasters in the light of requirements set by the Technical and Scientific Association WTA] / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: Quality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — Na okł także tyt. w j. słow.: Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. — Opis częśc. wg okł.. — S. 76–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rekonstrukcja kamiennych obiektów zabytkowych ekologicznymi masami mineralnymiReconstruction of stone architecture with ecological mineral masses / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 401–404. — Bibliogr. s. 404, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Skuteczna i estetyczna rekonstrukcja kamiennych obiektów zabytkowych nowymi masami mineralnymiEffective and aesthetic restoration of stone historical buildings using new mineral masses / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: OKTRA 2001 : problemy projektowania oraz optymalizacja rozwiązań materiałowych i technologii wykonywania obiektów w aspekcie trwałości i ochrony przed korozją : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Polanica, 24–27.10.2001 r. : materiały konferencyjne = OKTRA 2001 : problems of design and optimization of material usage and technology of structure development in aspect of durability and corrosion protection : conference materials. — Wrocław : [s. n.], 2001. — S. 29–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Stan zachowania kamieni budowlanych użytych w zabytkowych obiektach Chicago i dobór mas mineralnych do ich rewaloryzacjiThe state of preservation of stone materials in the historic buildings of Chicago and its impact on selection of mineral masses for their restoration / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 673–687. — Bibliogr. s. 686, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Studies and practice of mineral materials for refilling of defects / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // W: Quality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — Na okł także tyt. w j. słow.: Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. — Opis częśc. wg okł.. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wymagania jakościowe dla tynków renowacyjnych sporządzonych na bazie krajowych diatomitów[Quality requirements for renovation plasters manufactured on the basis of domestic diatomites] / Witold BRYLICKI, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Surowce Budowlane ; ISSN 1734-798X. — 2001 nr 1, s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wyniki badań petrograficznych typowych litofacji zbiornikowych fliszu karpackiegoReults of petrographic analyses of typical reservoir lithofacies of the Carpathian Flysch / Jan BROMOWICZ, Katarzyna GÓRNIAK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Marek REMBIŚ // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 31–75. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: