Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Kamień zabytkowy, jego destrukcja i rekonstrukcja[Stone of historic objects, its destruction and reconstruction] / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ, Witold BRYLICKI // W: Kamień w budownictwie : konferencja towarzysząca IV Międzynarodowym Targom Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'99 : Kielce 26 marca 1999 / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Świętokrzyski. — Kielce : [s. n.], 1999. — S. 5–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe masy mineralne w rekonstrukcji zabytków z wapienia pińczowskiego[New mineral masses in reconstruction of historic objects made of the Pińczów limestone] / Anna SMOLEŃSKA, Witold BRYLICKI, Marek REMBIŚ // Renowacje ; ISSN 1429-8120. — 1999 R. 2 no. 5, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Stan zachowania wapienia pińczowskiego zastosowanego w dekoracyjnych elementach architektonicznych Kościoła Mariackiego w Krakowie[The state of the preservation of Pińczów limestone applied in decorative architectonic elements of the Church of the Holy Virgin Mary in Cracow] / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 1999 nr 2, s. 122–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • System mas mineralnych do rekonstrukcji piaskowcowych i wapiennych obiektów zabytkowych[A series of mineral masses applicable in reconstruction of historic objects made of sandstones and limestones] / W. BRYLICKI, M. REMBIŚ, A. SMOLEŃSKA // W: 2. [Drugie] Targi Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki w Krakowie oraz 1. [pierwsze] Ogólnopolskie Targi Antykwaryczne : 13–15 maja 1999 : katalog targowy. — Kraków : Targi w Krakowie SA, [1999]. — S. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Właściwości zapraw mineralnych do rekonstrukcji piaskowców w obiektach zabytkowychProperties of mortars for sandstone repair works in historical objects / Witold BRYLICKI, Artur ŁAGOSZ, Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 1999 R. 4/66 nr 2, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zmiany mikrostrukturalne wapieni jurajskich, użytych w wybranych obiektach zabytkowych, jako efekt antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery[Microstructural changes of Jurassic limestone used in select historical objects as the effect of anthropogenic pollution of the atmosphere] / Anna SMOLEŃSKA, Marek REMBIŚ // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 1999 nr 1, s. 34–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: