Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Mineralno-teksturalna zmienność wybranych skał bazaltowych Dolnego Śląska i jej rola w kształtowaniu fizyczno-mechanicznych właściwości produkowanych kruszywMineral and textural variability of selected Lower Silesian basaltoids and its role in controlling the physical and mechanical properties of the aggregates produced / Marek REMBIŚ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 3, s. 29–49. — Bibliogr. s. 45–47, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena jakości wybranych wapieni jurajskich stosowanych w budownictwie na podstawie pomiaru ich energii pękania przy uderzeniu i mikrotwardości metodą KnoopaThe quality of selected Jurassic limestones utilized for building purposes as determined from their energy of rupture by impact and the Knoop microhardness / Marek REMBIŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/3, s. 1461–1470. — Bibliogr. s. 1469–1470, Abstr.. — XXII konferencja naukowa PIG-PIB i Targi Kielce "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze" : Kielce, 07.04.2017. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2017/listopad-3-1/5345-ocena-jakosci-wybranych-wapieni-jurajskich.html

 • keywords: Jurassic limestones, dimension stone, Knoop microhardness, rupture energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Odporność wybranych piaskowców karpackich na krystalizację soli i zmiany ich mikrostrukturResistance of selected Carpathian sandstones to salt crystallization and the changes of their microstructures / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 1, s. 37–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Carpathian sandstones, crystallization pressure, microstructures of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Przydrożne kapliczki piaskowcowe z południowej części KrakowaRoadside sandstone shrines in southern part of Cracow / Marek REMBIŚ, Marcin Sowa, Anna Uhryńska // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2012 t. 60 nr 7, s. 350, 368–371, 399. — Bibliogr. s. 371. — Marek Rembiś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=1051

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The impact of calcination on changes in the physical and mechanical properties of the diatomites of the Leszczawka Member (the Outer Carpathians, Poland) / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Marek REMBIŚ, Grażyna STAŃCZAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 4, s. 269–282. — Bibliogr. s. 280–282, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-23. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3162/2435

 • keywords: porosity, scanning electron microscopy, silica, apparent density, water absorption, thermal modification, Vickers microidentation hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.4.269

7
 • Wpływ wykształcenia wapieni Lotus Beige na stan ich zachowania w wybranych obiektach KrakowaThe effect development of the Lotus Beige limestones as a factor controlling their preservation in some historic sites of Kraków / Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2012 nr 448 (2) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 433–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8