Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Rembiś, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2879-3949

ResearcherID: S-5065-2018

Scopus: 25028717400

PBN: 900479

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
 • Mineralna masa naprawcza do rekonstrukcji spoin i ceglanych obiektów zabytkowych[Mineral repair mortar for monumental buildings joints and bricks renovation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, BRYLICKI Witold, ŁAGOSZ Artur. — Int.Cl.: C04B 28/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381303 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381303 z dn. 2006-12-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381303A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Sposób otrzymywania kompozycji antypoślizgowej i odladzającej[Method of preparing anti-slip and de-icing composition] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, TOBOŁA Tomasz, FIGARSKA-WARCHOŁ Beata, STAŃCZAK Grażyna. — Int.Cl.: C09K 3/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 429759 A1 ; Opubl. 2020-11-02. — Zgłosz. nr P.429759 z dn. 2019-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 23, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL429759A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób polepszania fizyczno–mechanicznych właściwości kamiennych płyt okładzinowych[Method for improving physical and mechanical properties of stone cladding] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek. — Int.Cl.: C04B 41/62\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393724 A1 ; Opubl. 2012-07-30. — Zgłosz. nr P.393724 z dn. 2011-01-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 16, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393724A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób polepszania fizyczno–mechanicznych właściwości kamiennych płyt okładzinowych[Method for improving physical and mechanical properties of stone cladding] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek REMBIŚ. — Int.Cl.: C04B 41/62\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218311 B1 ; Udziel. 2013-12-18 ; Opubl. 2014-11-28. — Zgłosz. nr P.393724 z dn. 2011-01-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218311B1.pdf

 • słowa kluczowe: płyty kamienne, piaskowiec, strukturalne wzmacnianie skały, tetraetoksysilan

  keywords: stone cladding, sandstone, structural rock strengthening, tetraethoxysilane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: