Wykaz publikacji wybranego autora

Czesław Peszat, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem413
200411
200111
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem422
200411
200111
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem431
200411
200111
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem44
200411
200111
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem44
200411
200111
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem422
200411
200111
19992111
 • Evaluation of building and road stone deposits / BROMOWICZ Jan, FIGARSKA-WARCHOŁ Beata, KARWACKI Andrzej, KOLASA Anna, MAGIERA Janusz, PESZAT Czesław, REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, STAŃCZAK Grażyna // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence–Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 2 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. 1446–1447, Poster 327-10. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mineral composition of matrix in thick-bedded Istebna sandstones (The Polish Flysch Carpathians)Skład mineralny matrix gruboławicowych piaskowców istebniańskich (Polskie Karpaty Fliszowe) / Czesław PESZAT, Tadeusz Wieser // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 1, s. 73–84. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/6%20-%20Vol.30,%20No1%20-%201999.pdf

 • keywords: matrix, Flysch Carpathians, Silesian Unit, thick-bedded sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Petrologia piaskowców istebniańskich strefy czarnorzeckiej między Cieszyną a Wolą Komborską (Polskie Karpaty Fliszowe)Petrology of the Istebna sandstones from the Czarnorzeki zone between Cieszyna and Wola Kamborska (Polish Flysch Carpathians) / Czesław PESZAT // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2001 [nr] 394, s. 73–126, 6 k. tabl.. — Bibliogr. s. 110–112, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, diageneza, jednostka śląska, piaskowce fluksoturbidytowe (F) i turbidytowe (Ta), skład mineralny i granulometryczny

  keywords: diagenesis, Flysch Carpathians, Silesian unit, fluxoturbiditic (F) and turbiditic (Ta) sandstones, mineral and granulometric composition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Właściwości strukturalno-teksturalne i geneza spoiw węglanowych gruboławicowych piaskowców jednostki śląskiej (Polskie Karpaty fliszowe)Structural and textural properties of thick-bedded sandstones from the Silesian Unit (Polish Flysch Carpathians) and the origin of carbonate cements / Czesław PESZAT // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 1, s. 65–104. — Bibliogr. s. 101–103, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: