Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Bromowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900367

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Badania geologiczne materiałów kamiennych wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa
2
 • Building stones used in early mediaeval edifices of Krakow and geology of the area
3
4
5
 • Dekoracyjność kamienia naturalnego (próba standaryzacji)
6
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych
7
 • Evaluation of building and road stone deposits
8
 • Geologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskich
9
 • Geologiczna ocena możliwości produkcji bloków skalnych z polskich złóż położonych poza Dolnym Śląskiem
10
 • Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego Krakowa
11
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowych
12
 • Górskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznych
13
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniej
14
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne południowo-wschodniej Polski – złoża, zasoby i perspektywy eksploatacji
15
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta
16
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta
17
 • Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa
18
 • Kamienne świadectwo świetności krakowskiego Salwatora we wczesnym średniowieczu
19
 • Kamień romańskich budowli Krakowa
20
 • Kamień w budowlach krakowskich Benedyktynów
21
 • Kamień wczesnośredniowiecznych budowli Wawelu
22
 • Konieczność ochrony złóż unikalnych wapieni dekoracyjnych w Polsce
23
 • Kruszywa łamane w \emph {Naturze 2000}
24
 • Marmur Błogosławionej Salomei – odmiana wapienia górnojurajskiego i jego rola w małej architekturze
25
 • Materiał kamienny wnętrza Kaplicy Zygmuntowskiej