Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Bromowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900367

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem664922265
2016211
2015211
2014211
201311
201251211
2011211
2010413
2009817
2008651
200711
2006312
20053111
2004431
200344
20024112
200192511
2000321
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem665772
201622
201522
201422
201311
2012541
201122
2010431
20098521
2008651
200711
200633
200533
2004431
200344
200244
200199
200033
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem66633
201622
201522
201422
201311
201255
201122
201044
200988
2008651
200711
200633
200533
2004431
200344
200244
200199
200033
1999321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem66561
2016211
201522
2014211
201311
2012514
201122
2010413
2009817
200866
200711
200633
200533
200444
200344
200244
200199
200033
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem662442
201622
2015211
201422
201311
2012541
201122
201044
2009871
2008615
200711
200633
200533
200444
200344
200244
200199
200033
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem663333
201622
2015211
201422
201311
2012541
201122
201044
2009862
2008624
200711
2006312
200533
2004413
2003413
2002413
2001918
2000321
19993121
 • Badania geologiczne materiałów kamiennych wczesnośredniowiecznych budowli KrakowaGeological investigations of stonework of early mediaeval buildings in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 425–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: Krakow, stonework, Romanesque architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Building stones used in early mediaeval edifices of Krakow and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 95–112. — Bibliogr. s. 109–112, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.2/geol.2013.39.2.95.pdf

 • keywords: Pre-Romanesque and Romanesque buildings, Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.2.95

3
4
5
 • Dekoracyjność kamienia naturalnego (próba standaryzacji)Udecorativnes of natural stone (a standardization approach) / Jan BROMOWICZ, Andrzej KARWACKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ.. — Na okł. dod.: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowychDecorativeness – an important criterion of the evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r. / kom. nauk. Ryszard Uberman, [et al.] ; Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska, [et al.]. — Wrocław : Instytut-Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluation of building and road stone deposits / BROMOWICZ Jan, FIGARSKA-WARCHOŁ Beata, KARWACKI Andrzej, KOLASA Anna, MAGIERA Janusz, PESZAT Czesław, REMBIŚ Marek, SMOLEŃSKA Anna, STAŃCZAK Grażyna // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence–Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 2 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. 1446–1447, Poster 327-10. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskichGeological interpretation of variability in petrophysical parameters in the Eastern part of the Polish Carpathians / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 147–156. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geologiczna ocena możliwości produkcji bloków skalnych z polskich złóż położonych poza Dolnym ŚląskiemPerspectives for mining of dimension stones from Polish deposits outside Lower Silesia – a geological approach / Jan BROMOWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 3, s. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in-edycja/doc_download/2295-geologiczna-ocena-moliwoci.html

 • keywords: building stone deposits, block divisibility, perspectives of exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego KrakowaStones used in the early mediaeval Kraków buildings : geological and mining issues / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 62–71. — Bibliogr. s. 71. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowychMain criteria of evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 3–15. — Bibliogr. s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Górskie krainy azjatyckiej części Wspólnoty Niepodległych Państw – rekonesans obiektów i tras geoturystycznychMountainous regions of Asiatic part of the Commonwealth of Independent States – reconnaissance of objects and routes for geotourism / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2002. — 182 s.. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniejDecorative and dimension stones from exploited deposits of South-Eastern Poland / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 35–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne południowo-wschodniej Polski – złoża, zasoby i perspektywy eksploatacjiDecorative and architectural stones in south-eastern Poland – the deposits, their resources and perspectives of exploitation / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–21, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1322351733/fulltextPDF/140689FE5D91CE3FF41/1?accountid=48679

 • słowa kluczowe: złoża skał budowlanych, bloczność, dekoracyjność, perspektywy eksploatacji

  keywords: building stone deposits, block divisibility, deco rativeness, perspectives of exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10269-012-0023-1

15
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta : [streszczenie]Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city : [abstract] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta[Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 315–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa : ich pochodzenie na tle geologii miastaBuilding stones used in early mediaeval edifices of Krakow : their origin and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0638). — Bibliogr. s. 161–171, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-829-5

 • keywords: Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone, pre-Romanesque and Romanesque buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kamienne świadectwo świetności krakowskiego Salwatora we wczesnym średniowieczuThe stone testimony of the Krakow district Salwator magnificence in the early middle ages / Jan BROMOWICZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 42–49. — Bibliogr. s. 49. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kamień romańskich budowli Krakowa[Romanesque building stones in Kraków] / Jan BROMOWICZ // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : przewodnik sesji terenowych / pod red. Grzegorza Haczewskiego. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-5-4. — S. 81–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kamień w budowlach krakowskich BenedyktynówBuilding stones in the Benedictine abbey Tyniec in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 18–20 kwietnia 2007 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 119. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 48). — S. 13–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kamień wczesnośredniowiecznych budowli WaweluStones of early Mediaeval buildings of the Wawel Hill (Cracow, Poland) / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Acta Archeologica Waweliana ; ISSN 1231-1332. — 2009 t. 4, s. 5–[52]. — Bibliogr. s. 49–[52], Summ.. — ISBN: 978-83-88476-94-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Konieczność ochrony złóż unikalnych wapieni dekoracyjnych w PolsceThe need for protection of unique decorative limestone deposits in Poland / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 46–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kruszywa łamane w \emph {Naturze 2000}Natural crushed aggregates and European Ecological Network \emph {Natura 2000} / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 26–28 kwietnia 2006 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — S. 3–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Materiał kamienny wnętrza Kaplicy Zygmuntowskiej[Stones inside the Sigismund Chapel (Wawel Royal Castle, Kraków)] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kamień architektoniczny i dekoracyjny : materiały konferencji naukowej : Kraków, 23–24 września 2003 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Złóż Surowców Skalnych. — Kraków : AGH WGGiOŚ ZZSS, 2003. — ISBN10: 8388927051. — S. 5–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: