Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Krąpiec, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgo

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4270-1668

ResearcherID: brak

Scopus: 55959258000

PBN: 900425

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 215, z ogólnej liczby 221 publikacji Autora


1
2
 • [journal paper, 2018]
 • TytułA new graphitization system for radiocarbon dating with AMS in the dendrochronological laboratory at AGH-UST Kraków
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Andrzej Rakowski, Matthias Huels, Damian WIKTOROWSKI, Christian Hamann
  ŹródłoRadiocarbon. — 2018 vol. 60 nr 4, s. 1091–1100
3
 • [proceedings, 2016]
 • TytułA radiocarbon-dated late-glacial Scots pine (emph{Pinus sylvestris} L.) chronology in Central Poland
  AutorzyKRĄPIEC M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BARNIAK J.
  ŹródłoTRACE 2016 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 11–15 May 2016 : Białowieża, Poland / University of Silesia [et al.]. — [Białowieża : s. n.], [2016]. — S. 86–87
4
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAbrupt increase of radiocarbon concentration around 660 BC in tree rings from Grabie near Cracow (SE Poland)
  AutorzyAndrzej Rakowski, Marek KRĄPIEC, Matthias Huels, Jacek Pawlyta, Christian Hammann
  ŹródłoRadiocarbon 2018 : 23textsuperscript{rd} international radiocarbon conference : June 17–22, 2018, Trondheim : book of abstracts. — [Norwegia : s. n.], [2018]. — S. 262, 5A-02
5
 • [journal paper, 2019]
 • TytułAbrupt increase of radiocarbon concentration in 660 BC in tree rings from Grabie near Kraków (SE Poland)
  AutorzyAndrzej Rakowski, Marek KRĄPIEC, Matthias Huels, Jacek Pawlyta, Christian Hamann, Damian WIKTOROWSKI
  ŹródłoRadiocarbon. — 2019 vol. 61 iss. 5, s. 1327–1335
6
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAbrupt increase of radiocarbon concentration in the past in tree rings from Grabie nad Kujawy near Cracow (SE Poland)
  AutorzyAndrzej Rakowski, Marek KRĄPIEC, Matthias Huels, Jacek Pawlyta, Damian WIKTOROWSKI
  ŹródłoRadiocarbon and archaeology [Dokument elektroniczny] : 9textsuperscript{th} international symposium : May 20textsuperscript{th}–24textsuperscript{th} 2019, Athens, USA : meeting program. — [USA : University of Georgia], [2019]. — S. 32
7
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAbrupt increase of radiocarbon concentration in VIIItextsuperscript{th} and Xtextsuperscript{th} century AD in tree rings from Kujawy (SE Poland)
  AutorzyAndrzej Z. Rakowski, Marek KRĄPIEC, Matthias Huels, Jacek Pawlyta, John Meadows
  ŹródłoREII 2017 Debrecen [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} Radiocarbon in the Environment conference : 3–7 July, 2017, Debrecen, [Węgry] : book of abstracts. — [Węgry : s. n], 2017. — S. 64
8
9
 • [proceedings, 2011]
 • TytułAbsolute dating of the bronze-age defensive settlement in Horodnianka (NE Poland)
  AutorzyM. KRĄPIEC, M. BOLKA, J. Brzozowski
  ŹródłoRadiocarbon and archaeology : 6textsuperscript{th} international symposium : Pafos, Cyprus, April 10–15, 2011 : program & abstracts. — [Cyprus : s. n.], [2011]. — S. 162
10
 • [proceedings, 2011]
 • TytułAbsolute dating of the stronghold and settlement in Ostrów Wielkopolski–Krępa in the light of the dendrochronological and radiocarbon analysis
  AutorzyBOLKA Monika, KRĄPIEC Marek
  ŹródłoEURODENDRO 2011 : Engelberg, September 19–23 : program & book of abstracts. — Birmensdorf : Swiss Federal Research Institute WSL, 2011. — S. 93
11
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAbsolute dendrochronological scale for pine tree from Ujście (north-west Poland) based on radiocarbon dating to a single year using rapid atmospheric $^{14}C $ changes
  AutorzyAndrzej Rakowski, Marek KRĄPIEC, Matthias Huels, Jacek Pawlyta, Christian Hammann
  ŹródłoRadiocarbon 2018 : 23textsuperscript{rd} international radiocarbon conference : June 17–22, 2018, Trondheim : book of abstracts. — [Norwegia : s. n.], [2018]. — S. 266, 5A-09
12
 • [article, 2001]
 • TytułAbsolutne chronologie subfosylnych dębów z południowej Polski dla ostatnich 4000 lat
  AutorzyMarek KRĄPIEC
  ŹródłoSprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie. — 2000 [wyd. 2001] T. 64, s. 172–174
13
 • [article, 2020]
 • TytułActive faulting and seismic hazard in the Outer Western Carpathians (Polish Galicia): evidence from fractured Quaternary gravels
  AutorzyAntek K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA, [et al.], Piotr J. STRZELECKI, Janusz OLSZAK, [et al.], Jerzy ZASADNI, Marek KRĄPIEC, [et al.]
  ŹródłoJournal of Structural Geology. — 2020 vol. 141, art. no. 104210, s. 1-14
14
 • [proceedings, 2010]
 • TytułAir pollution recorded in Scots pine and disease rises in local population due to harmful emission in Upper Silesia (southern Poland)
  AutorzyIreneusz Malik, Małgorzata DANEK, Tomasz DANEK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoWorldDendro 2010 : the 8textsuperscript{th} international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland : abstracts / eds. Kari Mielikäinen, Harri Mäkinen and Mauri Timonen. — Finland : Finnish Forest Research Institute (Melta), 2010. — S. 75
15
 • [proceedings, 2009]
 • TytułAir pollution recorded in Scots Pine growing near a chemical plant (example from Upper Silesia, southern Poland)
  AutorzyIreneusz Malik, DANEK Małgorzata, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoTRACE 2009 : Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Tree-Ring Research : 16–19 April, 2009, Otočec, Slovenia : book of abstracts / eds. Tom Levanič, Jožica Gričar ; Slovenian Forestry Institute. — Ljubljana : Gozdarski Inštitut Slovenije. Založba {it Silva Slovenica}, 2009. — S. 57
16
 • [proceedings, 2010]
 • TytułAir pollution recorded in Scots Pine growing near a chemical plant, preliminary results and perspective (Upper Silesia, southern Poland)
  AutorzyMalik, I., DANEK, M., M. KRĄPIEC
  ŹródłoTRACE 2009 [Dokument elektroniczny] : Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology : vol. 8 : proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2009 : April 16th–19th, 2009, Otočec, Slovenia / eds. Tom Levanič [et al.]. — Potsdam : GFZ German Research Centre for Geosiences, 2010. — S. [41]–45
17
18
 • [proceedings, 2002]
 • TytułAir-pollution effect and paleotemperature scale emph {versus} $delta^{13}C$ records in tree rings and in a peat core (Southern Poland)
  AutorzyMariusz O. Jędrysek, Marek KRĄPIEC, Grzegorz Skrzypek, Adam Kałużny, Stanisław Hałas
  ŹródłoVI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 50–53
19
 • [article, 2006]
 • TytułAnaliza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie Sukiennic
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Małgorzata DANEK, Marzena KŁUSEK
  ŹródłoMateriały Archeologiczne. — 2006 [nr] 36, s. 181–187
20
 • [proceedings, 1999]
 • TytułAnaliza dendrochronologiczna drewna z archeologicznego stanowiska nr 1 w Żuławce Małej
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Magdalena Suchorska-Rola, Jarosław Rola
  ŹródłoDrewno archeologiczne : badania i konserwacja = Archaeological wood : research and conservation : sympozjum : Biskupin–Wenecja, 22–24 czerwca 1999 / pod red. Leszka Babińskiego ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; Muzeum w Biskupinie. Oddział Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. — Biskupin : [s. n.], 1999. — S. 311–318
21
 • [article, 2000]
 • TytułAnaliza dendrogeomorfologiczna ruchów masowych na obszarze polskich Karpat fliszowych
  AutorzyMarek KRĄPIEC, Włodzimierz Margielewski
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 26 z. 2, s. 141–171
22
 • [proceedings, 2011]
 • TytułAnalizy dużych zbiorów dat $^{14}C$, danych dendrochronologicznych, palinologicznych, paleohydrologicznych i stratygraficznych jako metoda rekonstrukcji paleoklimatycznych
  AutorzyDanuta J. Michczyńska, Leszek Starkel, Marek KRĄPIEC, Włodzimierz Margielewski, Adam Michczynski, Dorota Nalepka, Anna Pazdur
  ŹródłoZmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej : konferencja naukowa : Warszawa, 23–24 listopada 2011 : referaty i postery. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2011. — S. 24
23
 • [article, 2017]
 • TytułAnalysis of reworked sediments as a basis of the Palaeogene-Neogene palaeogeography reinterpretation: case study of the Roztocze region (SE Poland)
  AutorzyWłodzimierz Margielewski, Leszek Jankowski, Marek KRĄPIEC, Małgorzata Garecka, Stanisław Hałas, Jan Urban
  ŹródłoSedimentary Geology. — 2017 vol. 352, s. 14–29. — tekst: https://goo.gl/affhM4
24
 • [article, 2003]
 • TytułAnnual growth sequences and solar activity cycles (examples from subfossil oaks from Southern Poland)
  AutorzyAndrzej J. KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 29–41
25
 • [proceedings, 2010]
 • TytułApplication of the three photomultiplier liquid spectrometer Hidex 300SL^{TM} for radiocarbon dating
  AutorzyM. KRĄPIEC, A. Michczyński, A. WALANUS
  ŹródłoLSC 2010 : international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry : Paris, France, September 6–10, 2010 : programme and abstracts / Laboratoire National Henri Becquerel (LIST/LNHB), Département Analyse Surveillance Environnement (DASE), Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN). — [France : s. n.], [2010]. — S. 64