Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Czepiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułBadenian oyster limestones and pedogenic deposits in Southern Poland (Carpathian Foredeep)
  AutorzyM. KROBICKI, I. CZEPIEC, B. Studencka
  ŹródłoIAS 2007 : 25textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology : International Association of Sedimentologists regional meeting : Patras, Greece, 4th–7th September 2007 : abstracts book. — [Greece : s. n.], [2007]. — S. 256
2
 • [referat, 2006]
 • TytułBadeńska budowla ostrygowa w Zdziechowicach na Roztoczu
  AutorzyBarbara Studencka, Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC
  ŹródłoPrzebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich : II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2 : IX krajowe spotkanie sedymentologów : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych : streszczenia referatów i posterów : Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r. / red. Anna Wysocka, Marek Jasionowski. — [Warszawa] : Wydział Geologii UW. Instytut Geologii Podstawowej, cop. 2006. — S. 163
3
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBiostratigraphy and paleoenvironment of the Sarmatian Northern marginal zone of Poland
  AutorzyIwona CZEPIEC
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 1999 nr 387, s. 96–98
4
5
 • [referat, 1999]
 • TytułBiostratygrafia czwartorzędowych osadów jeziornych w Chojnej (NW Polska)
  AutorzyIwona CZEPIEC
  ŹródłoXV Krajowe Seminarium Malakologiczne : Łódź, 23–25. IX. 1999. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. — S. 13–14
6
 • [referat, 2004]
 • TytułMiocene oyster buildups in Europe
  AutorzyMichał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Jan Golonka, Barbara Studencka
  Źródło5. Paleontologická konferencia : Bratislava, jún 2004 : zborník abstraktov / zost. Adriena Zlinská ; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, cop. 2004. — S. 59–60
7
 • [referat, 2005]
 • TytułMiocene statholites of Mysidae in Polish part of Carpathian Foredeep
  AutorzyIwona CZEPIEC
  ŹródłoMIKRO–2005 : 5th micropalaeontological workshop : Szymbark, 8–10 czerwca 2005 : abstract book / eds. [Marzena] Oliwkiewicz-Miklasińska, Jarosław Tyszka ; excursion guide / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych. — Kraków : PAN ING, 2005. — S. 39–40
8
 • [referat, 2001]
 • TytułMioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy Centralnej
  AutorzyIwona CZEPIEC
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 85–88
9
 • [referat, 2000]
 • TytułMioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy Centralnej
  AutorzyIwona CZEPIEC
  ŹródłoHistoria basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny : XVII konferencja paleontologów : 21–23.IX.2000 Kraków / Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Katedra Stratygrafii Geologii Regionalnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2000]. — S. 27–28
10
 • [referat, 2004]
 • TytułPalaeoenvironmental and palaeogeographical distribution of Tertiary oyster buildups in Europe
  AutorzyM. KROBICKI, M. Bohn-Havas, T. Boski, I. M. Cachão, C. Chira, I. CZEPIEC, J. Golonka, E. Koskeridou, M. Popa, C. M. da Silva, B. Studencka
  Źródło23textsuperscript{rd} IAS meeting of sedimentology : Coimbra–Portugal 15–17 September 2004 : abstracts book / eds. Rui Pena dos Reis, Pedro Callapez, Pedro Dinis ; International Association of Sedimentologists. — [Coimbra : s. n.], [2004]. — S. 162
11
 • [referat, 2001]
 • TytułPaleoenvironmental and paleogeographical distribution of Meso-Cenozoic oyster buildups
  AutorzyM. KROBICKI, I. CZEPIEC, J. Golonka, B. Studencka
  ŹródłoPaleobiogeography & paleoecology 2001 : international conference : May 31–June 2, 2001, Piacenza & Castell'Arquato, Italy. — [Italy : s. n], [2001]. — S. 73–74
12
 • [referat, 2004]
 • TytułPaleośrodowiskowe warunki występowania mioceńskich raf ostrygowych w Europie w świetle badań izotopowych
  AutorzyMichał KROBICKI, Hubert Wierzbowski, Barbara Studencka, Iwona CZEPIEC
  ŹródłoDatowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 69–77
13
 • [referat, 2005]
 • TytułRafy Hyotissa squarrosa (de Serres) na tle neogeńskich budowli ostrygowych Europy
  AutorzyM. KROBICKI, B. Studencka, H. Wierzbowski, I. CZEPIEC
  Źródło6. Paleontologický seminář : 14.–15.9.2005 Olomouc : sbornik příspěvků / ed. Tomáš Lehotský ; Univerzita Palackého w Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra Geologie, Vlastivědné Muzeum v Olomouci, Česká Geologická Společnost o. s. Paleontologie. — Olomouc : UP, 2005. — S. 35–36
14
 • [referat, 2004]
 • TytułSedymentacja wapieni ostrygowych i utworów pedogenicznych w Tyńcu koło Krakowa
  AutorzyMichał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Barbara Studencka
  ŹródłoGeologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedymentologiczny : Polska Konferencja Sedymentologiczna ; VIII Krajowe spotkanie sedymentologów : Zakopane, 21–24 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów / red. Mariusz Kędzierski, Stanisław Leszczyński, Alfred Uchman. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, cop. 2004. — S. 100
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułSekwencje zespołów malakofauny na tle podziału palinologicznego czwartorzędowych osadów w Chojnej (NW Polska)
  AutorzyIwona CZEPIEC
  ŹródłoSprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie. — 1998 [wyd. 1999] T. 62, s. 128–130
16
 • [referat, 1999]
 • TytułThe malacofauna of the quaternary lacustrine deposits of NW Poland
  AutorzyIwona CZEPIEC
  ŹródłoSecond Romanian Symposium on Paleontology : 1–3 October, 1999 Cluj–Napoca, Romania : abstracts and field trip guide / Babes-Bolyai University Cluj-Napoca ; Romanian Society of Paleontologists. — [Romania : s. n.], [1999]. — S. 58–59