Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Czepiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Badenian oyster limestones and pedogenic deposits in Southern Poland (Carpathian Foredeep)
2
 • Badeńska budowla ostrygowa w Zdziechowicach na Roztoczu
3
 • Biostratigraphy and paleoenvironment of the Sarmatian Northern marginal zone of Poland
4
5
 • Biostratygrafia czwartorzędowych osadów jeziornych w Chojnej (NW Polska)
6
 • Miocene oyster buildups in Europe
7
 • Miocene statholites of Mysidae in Polish part of Carpathian Foredeep
8
 • Mioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy Centralnej
9
 • Mioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy Centralnej
10
 • Palaeoenvironmental and palaeogeographical distribution of Tertiary oyster buildups in Europe
11
 • Paleoenvironmental and paleogeographical distribution of Meso-Cenozoic oyster buildups
12
 • Paleośrodowiskowe warunki występowania mioceńskich raf ostrygowych w Europie w świetle badań izotopowych
13
 • Rafy Hyotissa squarrosa (de Serres) na tle neogeńskich budowli ostrygowych Europy
14
 • Sedymentacja wapieni ostrygowych i utworów pedogenicznych w Tyńcu koło Krakowa
15
 • Sekwencje zespołów malakofauny na tle podziału palinologicznego czwartorzędowych osadów w Chojnej (NW Polska)
16
 • The malacofauna of the quaternary lacustrine deposits of NW Poland