Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Czepiec, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgo


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Badenian oyster limestones and pedogenic deposits in Southern Poland (Carpathian Foredeep) / M. KROBICKI, I. CZEPIEC, B. Studencka // W: IAS 2007 : 25\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology : International Association of Sedimentologists regional meeting : Patras, Greece, 4th–7th September 2007 : abstracts book. — [Greece : s. n.], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badeńska budowla ostrygowa w Zdziechowicach na Roztoczu[Badenian oyster buildup in Zdziechowice (Roztocze)] / Barbara Studencka, Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC // W: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich : II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2 : IX krajowe spotkanie sedymentologów : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych : streszczenia referatów i posterów : Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r. / red. Anna Wysocka, Marek Jasionowski. — [Warszawa] : Wydział Geologii UW. Instytut Geologii Podstawowej, cop. 2006. — ISBN10: 83-922218-4-2. — S. 163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biostratigraphy and paleoenvironment of the Sarmatian Northern marginal zone of Poland / Iwona CZEPIEC // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 387, s. 96–98. — Bibliogr. s. 98. — Carpathian foredeep basin – its evolution and mineral resources : international conference : Kraków, 17–18. 09. 1999 : abstracts. Pt. 2. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Biostratygrafia czwartorzędowych osadów jeziornych w Chojnej (NW Polska)[Biostratigraphy of quaternary lacustrine deposits in Chojna (NW Poland)] / Iwona CZEPIEC // W: XV Krajowe Seminarium Malakologiczne : Łódź, 23–25. IX. 1999. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. — ISBN10: 83-7171-283-9. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Miocene oyster buildups in Europe / Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Jan Golonka, Barbara Studencka // W: 5. Paleontologická konferencia : Bratislava, jún 2004 : zborník abstraktov / zost. Adriena Zlinská ; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, cop. 2004. — (Konferencie, Sympóziá, Semináre). — ISBN10: 80-88974-52-6. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Miocene statholites of Mysidae in Polish part of Carpathian Foredeep / Iwona CZEPIEC // W: MIKRO–2005 : 5th micropalaeontological workshop : Szymbark, 8–10 czerwca 2005 : abstract book / eds. [Marzena] Oliwkiewicz-Miklasińska, Jarosław Tyszka ; excursion guide = MIKRO–2005 : V jubileuszowe warsztaty mikropalaeontologiczne / ed. Przemysław Gedl / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych. — Kraków : PAN ING, 2005. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy CentralnejMiocene statolithes of Mysidae in Central Paratethys / Iwona CZEPIEC // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy Centralnej[Miocene statolithes of Mysidae in Central Paratethys] / Iwona CZEPIEC // W: Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny : XVII konferencja paleontologów : 21–23.IX.2000 Kraków / Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Katedra Stratygrafii Geologii Regionalnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2000]. — S. 27–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Palaeoenvironmental and palaeogeographical distribution of Tertiary oyster buildups in Europe / M. KROBICKI, M. Bohn-Havas, T. Boski, I. M. Cachão, C. Chira, I. CZEPIEC, J. Golonka, E. Koskeridou, M. Popa, C. M. da Silva, B. Studencka // W: 23\textsuperscript{rd} IAS meeting of sedimentology : Coimbra–Portugal 15–17 September 2004 : abstracts book / eds. Rui Pena dos Reis, Pedro Callapez, Pedro Dinis ; International Association of Sedimentologists. — [Coimbra : s. n.], [2004]. — Na s. tytułowej dodatkowo: Meeting theme: Sedimentology and society. — ISBN10: 972-9119-25-2. — S. 162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Paleoenvironmental and paleogeographical distribution of Meso-Cenozoic oyster buildups / M. KROBICKI, I. CZEPIEC, J. Golonka, B. Studencka // W: Paleobiogeography & paleoecology 2001 : international conference : May 31–June 2, 2001, Piacenza & Castell'Arquato, Italy. — [Italy : s. n], [2001]. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Paleośrodowiskowe warunki występowania mioceńskich raf ostrygowych w Europie w świetle badań izotopowychPalaeoenvironmental conditions of distribution of European Miocene oyster reefs – isotopic studies / Michał KROBICKI, Hubert Wierzbowski, Barbara Studencka, Iwona CZEPIEC // W: Datowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 69–77. — Bibliogr. s. 73–77, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rafy Hyotissa squarrosa (de Serres) na tle neogeńskich budowli ostrygowych Europy[Hyotissa squarrosa (de Serres) reefs on the European Neogene oyster buildups perspective] / M. KROBICKI, B. Studencka, H. Wierzbowski, I. CZEPIEC // W: 6. Paleontologický seminář : 14.–15.9.2005 Olomouc : sbornik příspěvků / ed. Tomáš Lehotský ; Univerzita Palackého w Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra Geologie, Vlastivědné Muzeum v Olomouci, Česká Geologická Společnost o. s. Paleontologie. — Olomouc : UP, 2005. — ISBN10: 80-244-1111-3. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sedymentacja wapieni ostrygowych i utworów pedogenicznych w Tyńcu koło Krakowa[Sedimentation of oyster limestones and pedogenic deposits in Tyniec near Kraków] / Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Barbara Studencka // W: Geologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedymentologiczny : Polska Konferencja Sedymentologiczna ; VIII Krajowe spotkanie sedymentologów : Zakopane, 21–24 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów / red. Mariusz Kędzierski, Stanisław Leszczyński, Alfred Uchman. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, cop. 2004. — ISBN10: 83-912385-9-8. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sekwencje zespołów malakofauny na tle podziału palinologicznego czwartorzędowych osadów w Chojnej (NW Polska)[Malacological sequences according to palynological zonation in Chojna (NW Poland)] / Iwona CZEPIEC // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie ; ISSN 1231-3750. — 1998 [wyd. 1999] T. 62, s. 128–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The malacofauna of the quaternary lacustrine deposits of NW Poland / Iwona CZEPIEC // W: Second Romanian Symposium on Paleontology : 1–3 October, 1999 Cluj–Napoca, Romania : abstracts and field trip guide / Babes-Bolyai University Cluj-Napoca ; Romanian Society of Paleontologists. — [Romania : s. n.], [1999]. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: