Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Czepiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15132
200711
200611
200522
200444
200122
200011
1999422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1578
200711
200611
2005211
2004422
2001211
200011
1999413
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1596
200711
200611
2005211
2004422
2001211
200011
1999431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
200711
200611
200522
200444
200122
200011
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1515
200711
200611
200522
200444
200122
200011
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15114
200711
200611
200522
200444
200122
200011
19994131
 • Badenian oyster limestones and pedogenic deposits in Southern Poland (Carpathian Foredeep) / M. KROBICKI, I. CZEPIEC, B. Studencka // W: IAS 2007 : 25\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology : International Association of Sedimentologists regional meeting : Patras, Greece, 4th–7th September 2007 : abstracts book. — [Greece : s. n.], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badeńska budowla ostrygowa w Zdziechowicach na Roztoczu[Badenian oyster buildup in Zdziechowice (Roztocze)] / Barbara Studencka, Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC // W: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich : II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2 : IX krajowe spotkanie sedymentologów : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych : streszczenia referatów i posterów : Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r. / red. Anna Wysocka, Marek Jasionowski. — [Warszawa] : Wydział Geologii UW. Instytut Geologii Podstawowej, cop. 2006. — ISBN10: 83-922218-4-2. — S. 163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biostratigraphy and paleoenvironment of the Sarmatian Northern marginal zone of Poland / Iwona CZEPIEC // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 387, s. 96–98. — Bibliogr. s. 98. — Carpathian foredeep basin – its evolution and mineral resources : international conference : Kraków, 17–18. 09. 1999 : abstracts. Pt. 2. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Biostratygrafia czwartorzędowych osadów jeziornych w Chojnej (NW Polska)[Biostratigraphy of quaternary lacustrine deposits in Chojna (NW Poland)] / Iwona CZEPIEC // W: XV Krajowe Seminarium Malakologiczne : Łódź, 23–25. IX. 1999. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. — ISBN10: 83-7171-283-9. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Miocene oyster buildups in Europe / Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Jan Golonka, Barbara Studencka // W: 5. Paleontologická konferencia : Bratislava, jún 2004 : zborník abstraktov / zost. Adriena Zlinská ; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, cop. 2004. — (Konferencie, Sympóziá, Semináre). — ISBN10: 80-88974-52-6. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Miocene statholites of Mysidae in Polish part of Carpathian Foredeep / Iwona CZEPIEC // W: MIKRO–2005 : 5th micropalaeontological workshop : Szymbark, 8–10 czerwca 2005 : abstract book / eds. [Marzena] Oliwkiewicz-Miklasińska, Jarosław Tyszka ; excursion guide = MIKRO–2005 : V jubileuszowe warsztaty mikropalaeontologiczne / ed. Przemysław Gedl / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych. — Kraków : PAN ING, 2005. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy CentralnejMiocene statolithes of Mysidae in Central Paratethys / Iwona CZEPIEC // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mioceńskie statolity Mysidae w utworach Paratetydy Centralnej[Miocene statolithes of Mysidae in Central Paratethys] / Iwona CZEPIEC // W: Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny : XVII konferencja paleontologów : 21–23.IX.2000 Kraków / Sekcja Paleontologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Katedra Stratygrafii Geologii Regionalnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2000]. — S. 27–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Palaeoenvironmental and palaeogeographical distribution of Tertiary oyster buildups in Europe / M. KROBICKI, M. Bohn-Havas, T. Boski, I. M. Cachão, C. Chira, I. CZEPIEC, J. Golonka, E. Koskeridou, M. Popa, C. M. da Silva, B. Studencka // W: 23\textsuperscript{rd} IAS meeting of sedimentology : Coimbra–Portugal 15–17 September 2004 : abstracts book / eds. Rui Pena dos Reis, Pedro Callapez, Pedro Dinis ; International Association of Sedimentologists. — [Coimbra : s. n.], [2004]. — Na s. tytułowej dodatkowo: Meeting theme: Sedimentology and society. — ISBN10: 972-9119-25-2. — S. 162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Paleoenvironmental and paleogeographical distribution of Meso-Cenozoic oyster buildups / M. KROBICKI, I. CZEPIEC, J. Golonka, B. Studencka // W: Paleobiogeography & paleoecology 2001 : international conference : May 31–June 2, 2001, Piacenza & Castell'Arquato, Italy. — [Italy : s. n], [2001]. — S. 73–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Paleośrodowiskowe warunki występowania mioceńskich raf ostrygowych w Europie w świetle badań izotopowychPalaeoenvironmental conditions of distribution of European Miocene oyster reefs – isotopic studies / Michał KROBICKI, Hubert Wierzbowski, Barbara Studencka, Iwona CZEPIEC // W: Datowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 69–77. — Bibliogr. s. 73–77, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rafy Hyotissa squarrosa (de Serres) na tle neogeńskich budowli ostrygowych Europy[Hyotissa squarrosa (de Serres) reefs on the European Neogene oyster buildups perspective] / M. KROBICKI, B. Studencka, H. Wierzbowski, I. CZEPIEC // W: 6. Paleontologický seminář : 14.–15.9.2005 Olomouc : sbornik příspěvků / ed. Tomáš Lehotský ; Univerzita Palackého w Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra Geologie, Vlastivědné Muzeum v Olomouci, Česká Geologická Společnost o. s. Paleontologie. — Olomouc : UP, 2005. — ISBN10: 80-244-1111-3. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sedymentacja wapieni ostrygowych i utworów pedogenicznych w Tyńcu koło Krakowa[Sedimentation of oyster limestones and pedogenic deposits in Tyniec near Kraków] / Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Barbara Studencka // W: Geologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedymentologiczny : Polska Konferencja Sedymentologiczna ; VIII Krajowe spotkanie sedymentologów : Zakopane, 21–24 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów / red. Mariusz Kędzierski, Stanisław Leszczyński, Alfred Uchman. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, cop. 2004. — ISBN10: 83-912385-9-8. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The malacofauna of the quaternary lacustrine deposits of NW Poland / Iwona CZEPIEC // W: Second Romanian Symposium on Paleontology : 1–3 October, 1999 Cluj–Napoca, Romania : abstracts and field trip guide / Babes-Bolyai University Cluj-Napoca ; Romanian Society of Paleontologists. — [Romania : s. n.], [1999]. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: