Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: T-3554-2018

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • Tytuł150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA
  ŹródłoProblemy współczesnej malakologii 2013 : XXIX krajowe seminarium malakologiczne : Świnoujście 16–19.04.2013 : [streszczenia] / Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — S. 13–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [książka, 2011]
 • TytułAnaliza malakologiczna : metody badań i interpretacji
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ
  DetailsKraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska
  ŹródłoActa Geologica Polonica. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 89–105. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/article/view/25897/17719
 • keywords: environment, southern Poland, Holocene, molluscs, calcareous tufa, peat, Podhale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agp-2017-0030

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAssemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2012 vol. 82 iss. 2, s. 161–176. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_2_161_176.pdf
 • keywords: southern Poland, calcareous tufas, malaco fauna, environmental changes, Holocene, Małopolska Upland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułChronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2005 vol. 24, s. 69–79
 • keywords: Holocene, calcareous mire, Lublin Upland, Volhynia Polesie, AMS radiocarbon dating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2004]
 • TytułChronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 35–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEnvironmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Malacologica. — 2013 vol. 21 iss. 1, s. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEnvironmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Eliza Rybska
  ŹródłoCarpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. — 2013 vol. 8 no. 4, s. 13–26. — tekst: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/actions/actionDownload.php?fileId=577
 • keywords: malacofauna, South Poland, environmental changes, Holocene, calcareous tufa, Podhale Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2012]
 • TytułEtapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoProblemy współczesnej malakologii 2012 : XXVIII krajowe seminariun malakologiczne : Boszkowo 8–11.05.2012 / Stowarzyszenie Malakologów Polskich, [et al.]. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEvolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Marta Kusznerczuk
  ŹródłoFolia Malacologica. — 2012 vol. 20 iss. 4, s. 295–304
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułExpansive migrations of molluscs during the historic period
  AutorzyWitold P. ALEXANDROWICZ, Stefan W. Alexandrowicz
  ŹródłoBiological Invasions in Poland. — 2010 vol. 1, s. 23–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułFauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w Pile
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2008 t. 6, s. 49–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. — 2011 vol. 66 [z.] 1, s. 77–91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2016]
 • TytułHoloceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska
  ŹródłoProblemy współczesnej malakologii 2016 [Dokument elektroniczny] : XXXII krajowe seminarium malakologiczne : Spała 13–15 X 2016 : [streszczenia] / red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd ; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. — S. 12–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułHolocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek
  ŹródłoFolia Malacologica. — 2013 vol. 21 iss. 3, s. 161–170
 • keywords: South Poland, environmental changes, Holocene, molluscs, peat bog, Nida Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHolocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland)
  AutorzyM. Szymanek, M. Krajcarz, M. T. Krajcarz, W. P. ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeologica Acta. — 2016 vol. 14 no. 3, s. 283–298. — tekst: https://goo.gl/34wrKf
 • keywords: malacofauna, Early Holocene, palaeoenvironment, cave sediment, Middle Holocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1344/GeologicaActa2016.14.3.5

20
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułHolocene terrace of Velyky Lukavets River in Starunia: sediments and dendrochronology
  AutorzyStefan W. Alexandrowicz, Witold P. ALEXANDROWICZ, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 95–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułHoloceńska ewolucja torfowiska w Zatoce Słupiańskiej (Jezioro Wigry, NE Polska) w świetle analizy malakologicznej
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2018 nr 473, s. 1–12. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=183086
 • słowa kluczowe: zmiany środowiska, gytia wapienna, zespoły mięczaków, jezioro Wigry, holocen, wahania poziomu jezior

  keywords: environmental changes, Holocene, calcareous gyttja, Wigry Lake, assemblages of molluscs, lake-level fluctuations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7706

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułHoloceńskie i późnoglacjalne zespoły mięczaków z jeziora Wigry
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2010 t. 8, s. 61–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Paweł Witold ALEXANDROWICZ, Irena Agnieszka Pidek, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Jerzy Melke, Michał Świder
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 10textsuperscript{th} international conference : 22–25textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2012]
 • TytułInwazyjne gatunki mięczaków w faunie Krakowa : [streszczenie]
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: