Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: T-3554-2018

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • Tytuł150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA
  ŹródłoProblemy współczesnej malakologii 2013 : XXIX krajowe seminarium malakologiczne : Świnoujście 16–19.04.2013 : [streszczenia] / Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — S. 13–14
2
 • [książka, 2011]
 • TytułAnaliza malakologiczna : metody badań i interpretacji
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ
  DetailsKraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska
  ŹródłoActa Geologica Polonica. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 89–105. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/article/view/25897/17719
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAssemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2012 vol. 82 iss. 2, s. 161–176. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_2_161_176.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułA new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland)
  AutorzyMarek Cieszkowski, Witold ZUCHIEWICZ, Witold P. ALEXANDROWICZ, Piotr Wojtal
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2010 vol. 80 no. 1, s. 89–99. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/80_1_089_099.pdf
6
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułChronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2005 vol. 24, s. 69–79
9
 • [referat, 2004]
 • TytułChronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 35–36
10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEnvironmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Malacologica. — 2013 vol. 21 iss. 1, s. 37
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEnvironmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Eliza Rybska
  ŹródłoCarpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. — 2013 vol. 8 no. 4, s. 13–26. — tekst: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/actions/actionDownload.php?fileId=577
12
 • [referat, 2012]
 • TytułEtapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoProblemy współczesnej malakologii 2012 : XXVIII krajowe seminariun malakologiczne : Boszkowo 8–11.05.2012 / Stowarzyszenie Malakologów Polskich, [et al.]. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. — S. 9–10
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEvolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Marta Kusznerczuk
  ŹródłoFolia Malacologica. — 2012 vol. 20 iss. 4, s. 295–304
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułExpansive migrations of molluscs during the historic period
  AutorzyWitold P. ALEXANDROWICZ, Stefan W. Alexandrowicz
  ŹródłoBiological Invasions in Poland. — 2010 vol. 1, s. 23–48
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułFauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w Pile
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2008 t. 6, s. 49–57
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. — 2011 vol. 66 [z.] 1, s. 77–91
17
 • [referat, 2016]
 • TytułHoloceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska
  ŹródłoProblemy współczesnej malakologii 2016 [Dokument elektroniczny] : XXXII krajowe seminarium malakologiczne : Spała 13–15 X 2016 : [streszczenia] / red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd ; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. — S. 12–14
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułHolocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland)
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek
  ŹródłoFolia Malacologica. — 2013 vol. 21 iss. 3, s. 161–170
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHolocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland)
  AutorzyM. Szymanek, M. Krajcarz, M. T. Krajcarz, W. P. ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeologica Acta. — 2016 vol. 14 no. 3, s. 283–298. — tekst: https://goo.gl/34wrKf
20
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułHolocene terrace of Velyky Lukavets River in Starunia: sediments and dendrochronology
  AutorzyStefan W. Alexandrowicz, Witold P. ALEXANDROWICZ, Marek KRĄPIEC
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 95–101
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułHoloceńska ewolucja torfowiska w Zatoce Słupiańskiej (Jezioro Wigry, NE Polska) w świetle analizy malakologicznej
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2018 nr 473, s. 1–12. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=183086
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułHoloceńskie i późnoglacjalne zespoły mięczaków z jeziora Wigry
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2010 t. 8, s. 61–67
23
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Paweł Witold ALEXANDROWICZ, Irena Agnieszka Pidek, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Jerzy Melke, Michał Świder
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 10textsuperscript{th} international conference : 22–25textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 62
24
25
 • [referat, 2012]
 • TytułInwazyjne gatunki mięczaków w faunie Krakowa : [streszczenie]
  AutorzyWitold Paweł ALEXANDROWICZ
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]