Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: T-3554-2018

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • 150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich
2
 • Analiza malakologiczna
3
 • Application of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland)
4
 • Assemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies
5
 • A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland)
6
7
8
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction
9
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results
10
 • Environmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits
11
 • Environmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland)
12
 • Etapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych
13
 • Evolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits
14
 • Expansive migrations of molluscs during the historic period
15
 • Fauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w Pile
16
 • Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)
17
 • Holoceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu
18
 • Holocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland)
19
 • Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland)
20
 • Holocene terrace of Velyky Lukavets River in Starunia: sediments and dendrochronology
21
 • Holoceńska ewolucja torfowiska w Zatoce Słupiańskiej (Jezioro Wigry, NE Polska) w świetle analizy malakologicznej
22
 • Holoceńskie i późnoglacjalne zespoły mięczaków z jeziora Wigry
23
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions
24
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for paleoenvironmental reconstructions
25
 • Inwazyjne gatunki mięczaków w faunie Krakowa