Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: brak

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 83, z ogólnej liczby 84 publikacji Autora


1
 • 150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich
2
 • Analiza malakologiczna
3
 • Assemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies
4
 • A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland)
5
6
7
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction
8
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results
9
 • Environmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits
10
 • Environmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland)
11
 • Etapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych
12
 • Evolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits
13
 • Expansive migrations of molluscs during the historic period
14
 • Fauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w Pile
15
 • Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)
16
 • Holoceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu
17
 • Holocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland)
18
 • Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland)
19
 • Holocene terrace of Velyky Lukavets River in Starunia: sediments and dendrochronology
20
 • Holoceńskie i późnoglacjalne zespoły mięczaków z jeziora Wigry
21
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions
22
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for paleoenvironmental reconstructions
23
 • Inwazyjne gatunki mięczaków w faunie Krakowa
24
 • Late Glacial and Early Holocene fauna of the tufa in Groń at Podhale
25
 • Late Glacial and Holocene molluscan assemblages in deposits filling palaeolakes in northern Poland