Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: T-3554-2018

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 120, z ogólnej liczby 121 publikacji Autora


1
 • 150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich
2
 • A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland)
3
 • Analiza malakologiczna
4
 • Application of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland)
5
 • Assemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies
6
7
 • Chronologia zmian warunków sedymentacji vistuliańskich osadów jeziornych w Jaroszowie
8
9
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction
10
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results
11
 • Conservation of the Natura 2000 areas in the context of environmental changes in past and present: a case from the Polish Carpathians geoheritage
12
 • Development of settlements in Podhale basin and Pieniny Mts. (Western Carpathians, Southern Poland) in light of malacological research
13
 • Environmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits
14
 • Environmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland)
15
 • Etapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych
16
 • Evolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits
17
 • Evolution of the malacological assemblages in North Poland during the Late Glacial and Early Holocene
18
 • Expansive migrations of molluscs during the historic period
19
 • Fauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w Pile
20
 • Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)
21
 • Granica między warstwami lgockimi i godulskimi w północnej części Beskidu Małego; Karpaty
22
 • Holoceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu
23
 • Holocene environmental changes in northern Poland recorded in alkaline spring-fed fen deposits
24
 • Holocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland)
25
 • Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland)