Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: T-3554-2018

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • 150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich[150 years of quaternary malacology on Polish lands] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA // W: Problemy współczesnej malakologii 2013 : XXIX krajowe seminarium malakologiczne : Świnoujście 16–19.04.2013 : [streszczenia] / Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63400-53-8. — S. 13–14. — Afiliacja Autorów: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza malakologiczna : metody badań i interpretacji[Malacological analysis : methods and interpretation] / Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.. — (Rozprawy Wydziału Przyrodniczego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 3). — Bibliogr. s. 280–300. — ISBN: 978-83-7676-089-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 89–105. — Bibliogr. s. 102–105, Abstr.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/article/view/25897/17719

 • keywords: environment, southern Poland, Holocene, molluscs, calcareous tufa, peat, Podhale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agp-2017-0030

4
 • Assemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 2, s. 161–176. — Bibliogr. s. 174–176, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_2_161_176.pdf

 • keywords: southern Poland, calcareous tufas, malaco fauna, environmental changes, Holocene, Małopolska Upland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction / Radosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2005 vol. 24, s. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.

 • keywords: Holocene, calcareous mire, Lublin Upland, Volhynia Polesie, AMS radiocarbon dating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results / Radosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ // W: “Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19\textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 1, s. 37. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Abstracts of the 28th Polish Malacological Seminar

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Environmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Eliza Rybska // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2013 vol. 8 no. 4, s. 13–26. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — tekst: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/actions/actionDownload.php?fileId=577

 • keywords: malacofauna, South Poland, environmental changes, Holocene, calcareous tufa, Podhale Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Etapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych[Stages of colonization of the Podhale Basin in the light of fluvial malacofauna research] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Problemy współczesnej malakologii 2012 : XXVIII krajowe seminariun malakologiczne : Boszkowo 8–11.05.2012 / Stowarzyszenie Malakologów Polskich, [et al.]. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. — ISBN: 978-83-63400-08-8. — S. 9–10. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Evolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marta Kusznerczuk // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2012 vol. 20 iss. 4, s. 295–304. — Bibliogr. s. 303–304, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Expansive migrations of molluscs during the historic period / Witold P. ALEXANDROWICZ, Stefan W. Alexandrowicz // Biological Invasions in Poland ; ISSN 2082-7970. — 2010 vol. 1, s. 23–48. — Bibliogr. s. 44–48, Abstr. — Dod. w publikacji ISBN 978-83-89648-96-9. — ISBN: 978-83-89648-96-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w PileMollusc fauna from deposits of the Eemian Interglacial in Piła / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2008 t. 6, s. 49–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)Fauna of molluscs from loess profile at Wola Chroberska (Nida Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia ; ISSN 0137-1983. — 2011 vol. 66 [z.] 1, s. 77–91. — Bibliogr. s. 89–91, Summ.. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Holoceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu[Holocean malacofauna in the profile of limestone necrotic laps in Łapsze Niżne in Podhale] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska // W: Problemy współczesnej malakologii 2016 [Dokument elektroniczny] : XXXII krajowe seminarium malakologiczne : Spała 13–15 X 2016 : [streszczenia] / red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd ; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. — ISBN: 978-83-7986-111-8. — S. 12–14. — Tryb dostępu: http://www.malakologia.org/pdf/KSM32.pdf [2017-07-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Holocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 3, s. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170, Abstr.

 • keywords: South Poland, environmental changes, Holocene, molluscs, peat bog, Nida Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland) / M. Szymanek, M. Krajcarz, M. T. Krajcarz, W. P. ALEXANDROWICZ // Geologica Acta ; ISSN 1695-6133. — 2016 vol. 14 no. 3, s. 283–298. — Bibliogr. s. 295–298, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07. — tekst: https://goo.gl/34wrKf

 • keywords: malacofauna, Early Holocene, palaeoenvironment, cave sediment, Middle Holocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1344/GeologicaActa2016.14.3.5

20
 • Holocene terrace of Velyky Lukavets River in Starunia: sediments and dendrochronologyHoloceńska terasa rzeki Wielki Łukawiec w Staruni: osady i dendrochronologia / Stefan W. Alexandrowicz, Witold P. ALEXANDROWICZ, Marek KRĄPIEC // W: Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses = Polskie i ukraińskie badania geologiczne (2004-2005) w Staruni na obszarze występowania nosorożców włochatych / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — Dod. ISBN: 8373728473. — ISBN10: 839157654X. — S. 95–101. — Bibliogr. s. 100, Abstr., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Holoceńska ewolucja torfowiska w Zatoce Słupiańskiej (Jezioro Wigry, NE Polska) w świetle analizy malakologicznejHolocene evolution of the peat-bog in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) in the light of malacological analysis / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2018 nr 473, s. 1–12. — Bibliogr. s. 9–11, Abstr.. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=183086

 • słowa kluczowe: zmiany środowiska, gytia wapienna, zespoły mięczaków, jezioro Wigry, holocen, wahania poziomu jezior

  keywords: environmental changes, Holocene, calcareous gyttja, Wigry Lake, assemblages of molluscs, lake-level fluctuations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7706

22
 • Holoceńskie i późnoglacjalne zespoły mięczaków z jeziora WigryHolocene and Late Glacial molluscan communities from Wigry Lake / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2010 t. 8, s. 61–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / Radosław Dobrowolski, Paweł Witold ALEXANDROWICZ, Irena Agnieszka Pidek, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Jerzy Melke, Michał Świder // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Inwazyjne gatunki mięczaków w faunie Krakowa : [streszczenie]Invasive species of mollusc in the fauna of Krakow : [abstract] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: