Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: brak

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem70111751
2017716
2016624
2015211
201455
201316412
2012936
20118134
20101138
200944
2008211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7028402
2017734
2016633
2015211
2014514
201316412
20129261
2011871
20101138
2009431
2008211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem705317
2017761
2016633
201522
2014523
20131697
2012981
2011871
201011101
200944
200822
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem703535
2017752
2016633
2015211
2014541
201316106
2012963
2011817
20101147
2009413
200822
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem704030
2017761
2016624
2015211
2014541
201316106
2012945
2011844
20101156
200944
200822
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem704822
2017761
2016642
201522
201455
201316124
2012945
2011853
20101156
200944
2008211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich[150 years of quaternary malacology on Polish lands] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA // W: Problemy współczesnej malakologii 2013 : XXIX krajowe seminarium malakologiczne : Świnoujście 16–19.04.2013 : [streszczenia] / Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63400-53-8. — S. 13–14. — Afiliacja Autorów: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza malakologiczna : metody badań i interpretacji[Malacological analysis : methods and interpretation] / Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.. — (Rozprawy Wydziału Przyrodniczego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 3). — Bibliogr. s. 280–300. — ISBN: 978-83-7676-089-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Assemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 2, s. 161–176. — Bibliogr. s. 174–176, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_2_161_176.pdf

 • keywords: southern Poland, calcareous tufas, malaco fauna, environmental changes, Holocene, Małopolska Upland

4
5
6
7
 • Environmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 1, s. 37. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Abstracts of the 28th Polish Malacological Seminar

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Environmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Eliza Rybska // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2013 vol. 8 no. 4, s. 13–26. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — tekst: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/actions/actionDownload.php?fileId=577

 • keywords: malacofauna, South Poland, environmental changes, Holocene, calcareous tufa, Podhale Basin

9
 • Etapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych[Stages of colonization of the Podhale Basin in the light of fluvial malacofauna research] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Problemy współczesnej malakologii 2012 : XXVIII krajowe seminariun malakologiczne : Boszkowo 8–11.05.2012 / Stowarzyszenie Malakologów Polskich, [et al.]. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. — ISBN: 978-83-63400-08-8. — S. 9–10. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Evolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marta Kusznerczuk // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2012 vol. 20 iss. 4, s. 295–304. — Bibliogr. s. 303–304, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Expansive migrations of molluscs during the historic period / Witold P. ALEXANDROWICZ, Stefan W. Alexandrowicz // Biological Invasions in Poland ; ISSN 2082-7970. — 2010 vol. 1, s. 23–48. — Bibliogr. s. 44–48, Abstr. — Dod. w publikacji ISBN 978-83-89648-96-9. — ISBN: 978-83-89648-96-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Fauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w PileMollusc fauna from deposits of the Eemian Interglacial in Piła / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2008 t. 6, s. 49–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)Fauna of molluscs from loess profile at Wola Chroberska (Nida Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia ; ISSN 0137-1983. — 2011 vol. 66 [z.] 1, s. 77–91. — Bibliogr. s. 89–91, Summ.. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Holoceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu[Holocean malacofauna in the profile of limestone necrotic laps in Łapsze Niżne in Podhale] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska // W: Problemy współczesnej malakologii 2016 [Dokument elektroniczny] : XXXII krajowe seminarium malakologiczne : Spała 13–15 X 2016 : [streszczenia] / red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd ; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. — ISBN: 978-83-7986-111-8. — S. 12–14. — Tryb dostępu: http://www.malakologia.org/pdf/KSM32.pdf [2017-07-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Holocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 3, s. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170, Abstr.

 • keywords: South Poland, environmental changes, Holocene, molluscs, peat bog, Nida Basin

16
 • Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland) / M. Szymanek, M. Krajcarz, M. T. Krajcarz, W. P. ALEXANDROWICZ // Geologica Acta ; ISSN 1695-6133. — 2016 vol. 14 no. 3, s. 283–298. — Bibliogr. s. 295–298, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07. — tekst: https://goo.gl/34wrKf

 • keywords: malacofauna, Early Holocene, palaeoenvironment, cave sediment, Middle Holocene

17
 • Holoceńskie i późnoglacjalne zespoły mięczaków z jeziora WigryHolocene and Late Glacial molluscan communities from Wigry Lake / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2010 t. 8, s. 61–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / Radosław Dobrowolski, Paweł Witold ALEXANDROWICZ, Irena Agnieszka Pidek, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Jerzy Melke, Michał Świder // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for paleoenvironmental reconstructions / Radosław Dobrowolski, Irena A. Pidek, Witold P. ALEXANDROWICZ, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Danuta Urban, Jerzy Melke // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2012 vol. 39 iss. 1, s. 10–29. — Bibliogr. s. 26–29, Abstr.. — tekst: http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer&journal=17338387&issue=v39i0001&article=10_isosmdatsfpr&form=pdf&file=file.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Inwazyjne gatunki mięczaków w faunie Krakowa : [streszczenie]Invasive species of mollusc in the fauna of Krakow : [abstract] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Late Glacial and Early Holocene fauna of the tufa in Groń at Podhale / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2012 vol. 20, s. 46. — Afiliacja Autora: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Abstracts of the 27th Polish Malacological Seminar : Tleń, 6th–8th of April 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Late Glacial and Holocene molluscan assemblages in deposits filling palaeolakes in northern Poland / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // SQ Studia Quaternaria ; ISSN 1641-5558. — 2013 vol. 30 no. 1, s. 5–17. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — tekst: http://www.studia.quaternaria.pan.pl/pdfs/sq30-1/sq301_05_17doi_opt.pdf

 • keywords: Holocene, lacustrine chalk, calcareous gyttja, molluscan assemblages, Late Glacial, northern Poland, palaeolakes

23
 • {\em Lucilla singleyana} (Pilsbry, 1890) (Gastropoda: Pulmonata: Punctidae) in recent flood debris in the Beskidy Mts (Southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2010 vol. 18 no. 2, s. 83–92. — Bibliogr. s. 90–92, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Malacofauna of loess deposits of the last glaciation in Tłumaczów in the Kłodzko Basin / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Dariusz Ciszek, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 1, s. 37–38. — W. P. Alexandrowicz, M. Gołaś-Siarzewska - afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Abstracts of the 28th Polish Malacological Seminar

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Malacofauna of the Holocene tufa in the valley of the Ociemny Stream (Pieniny Mts., southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 5–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/Ybqroh

 • keywords: malacofauna, environmental changes, Holocene, calcareous tufa, Pieniny Mountains