Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Paweł Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5403-6696

ResearcherID: T-3554-2018

Scopus: 6506280015

PBN: 900355

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem96221874
201844
2017716
2016624
2015211
201455
201316412
2012936
20118134
20101138
200944
2008211
200733
20056114
2004413
200311
200288
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9643512
2018413
2017734
2016633
2015211
2014514
201316412
20129261
2011871
20101138
2009431
2008211
2007321
2005642
2004413
200311
2002862
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem967818
2018431
2017761
2016633
201522
2014523
20131697
2012981
2011871
201011101
200944
200822
200733
200566
200444
200311
200288
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem964056
201844
2017752
2016633
2015211
2014541
201316106
2012963
2011817
20101147
2009413
200822
2007312
200566
200444
200311
200288
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem964650
201844
2017761
2016624
2015211
2014541
201316106
2012945
2011844
20101156
200944
200822
2007321
200566
200444
200311
200288
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem966036
201844
2017761
2016642
201522
201455
201316124
2012945
2011853
20101156
200944
2008211
200733
2005633
2004422
200311
2002835

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • 150 lat malakologii czwartorzędu na Ziemiach Polskich[150 years of quaternary malacology on Polish lands] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA // W: Problemy współczesnej malakologii 2013 : XXIX krajowe seminarium malakologiczne : Świnoujście 16–19.04.2013 : [streszczenia] / Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63400-53-8. — S. 13–14. — Afiliacja Autorów: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza malakologiczna : metody badań i interpretacji[Malacological analysis : methods and interpretation] / Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.. — (Rozprawy Wydziału Przyrodniczego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 3). — Bibliogr. s. 280–300. — ISBN: 978-83-7676-089-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of malacological analysis in local and regional palaeoenvironmental reconstructions – a study from the Holocene of Łapsze Niżne (Podhale, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2018 vol. 68 no. 1, s. 89–105. — Bibliogr. s. 102–105, Abstr.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/agp/article/view/25897/17719

 • keywords: environment, southern Poland, Holocene, molluscs, calcareous tufa, peat, Podhale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/agp-2017-0030

4
 • Assemblages of molluscs from Sulisławice (Małopolska Upland, Southern Poland) and their significance for interpretation of depositional conditions of calcareous tufas in small water bodies / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 2, s. 161–176. — Bibliogr. s. 174–176, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_2_161_176.pdf

 • keywords: southern Poland, calcareous tufas, malaco fauna, environmental changes, Holocene, Małopolska Upland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland) / Marek Cieszkowski, Witold ZUCHIEWICZ, Witold P. ALEXANDROWICZ, Piotr Wojtal // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2010 vol. 80 no. 1, s. 89–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/80_1_089_099.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Eastern Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction / Radosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2005 vol. 24, s. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Abstr.

 • keywords: Holocene, calcareous mire, Lublin Upland, Volhynia Polesie, AMS radiocarbon dating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chronostratigraphy of calcareous mire sediments at Zawadówka (Lublin Upland, E Poland) and their use in palaeogeographical reconstruction – preliminary results / Radosław Dobrowolski, Irka Hajdas, Jerzy Melke, Witold P. ALEXANDROWICZ // W: “Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19\textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental changes in the Podhale Basin as indicated by mollusc assemblages of fluvial deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 1, s. 37. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Abstracts of the 28th Polish Malacological Seminar

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Environmental changes of intramontane basins derived from malacological analysis of profile of calcareous tufa in Niedzica (Podhale Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Eliza Rybska // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2013 vol. 8 no. 4, s. 13–26. — Bibliogr. s. 23–25, Abstr.. — tekst: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/actions/actionDownload.php?fileId=577

 • keywords: malacofauna, South Poland, environmental changes, Holocene, calcareous tufa, Podhale Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Etapy zasiedlania Niecki Podhalańskiej w świetle badań malakofauny osadów rzecznych[Stages of colonization of the Podhale Basin in the light of fluvial malacofauna research] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Problemy współczesnej malakologii 2012 : XXVIII krajowe seminariun malakologiczne : Boszkowo 8–11.05.2012 / Stowarzyszenie Malakologów Polskich, [et al.]. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. — ISBN: 978-83-63400-08-8. — S. 9–10. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Evolution of the Bug River valley during tha Holocene in the environs of Janów Podlaski (Eastern Poland) in the light of malacological analysis of oxbow lake deposits / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marta Kusznerczuk // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2012 vol. 20 iss. 4, s. 295–304. — Bibliogr. s. 303–304, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Expansive migrations of molluscs during the historic period / Witold P. ALEXANDROWICZ, Stefan W. Alexandrowicz // Biological Invasions in Poland ; ISSN 2082-7970. — 2010 vol. 1, s. 23–48. — Bibliogr. s. 44–48, Abstr. — Dod. w publikacji ISBN 978-83-89648-96-9. — ISBN: 978-83-89648-96-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fauna mięczaków z osadów interglacjału eemskiego w PileMollusc fauna from deposits of the Eemian Interglacial in Piła / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2008 t. 6, s. 49–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)Fauna of molluscs from loess profile at Wola Chroberska (Nida Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia ; ISSN 0137-1983. — 2011 vol. 66 [z.] 1, s. 77–91. — Bibliogr. s. 89–91, Summ.. — Afiliacja: Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Holoceńska malakofauna w profilu martwic wapiennych w Łapszach Niżnych na Podhalu[Holocean malacofauna in the profile of limestone necrotic laps in Łapsze Niżne in Podhale] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Marcin Szymanek, Eliza Rybska // W: Problemy współczesnej malakologii 2016 [Dokument elektroniczny] : XXXII krajowe seminarium malakologiczne : Spała 13–15 X 2016 : [streszczenia] / red. Tomasz K. Maltz, Tomasz Kałuski, Anna Sulikowska-Drozd ; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Malakologów Polskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016. — ISBN: 978-83-7986-111-8. — S. 12–14. — Tryb dostępu: http://www.malakologia.org/pdf/KSM32.pdf [2017-07-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Holocene malacofauna from a peat bog in Żydowiec, near Wiślica (Nida Basin, southern Poland) / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek // Folia Malacologica ; ISSN 1506-7629. — 2013 vol. 21 iss. 3, s. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170, Abstr.

 • keywords: South Poland, environmental changes, Holocene, molluscs, peat bog, Nida Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Holocene palaeoecological changes recorded in mollusc-bearing cave sediments, the Cave above the Słupska Gate (southern Poland) / M. Szymanek, M. Krajcarz, M. T. Krajcarz, W. P. ALEXANDROWICZ // Geologica Acta ; ISSN 1695-6133. — 2016 vol. 14 no. 3, s. 283–298. — Bibliogr. s. 295–298, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07. — tekst: https://goo.gl/34wrKf

 • keywords: malacofauna, Early Holocene, palaeoenvironment, cave sediment, Middle Holocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1344/GeologicaActa2016.14.3.5

20
 • Holocene terrace of Velyky Lukavets River in Starunia: sediments and dendrochronologyHoloceńska terasa rzeki Wielki Łukawiec w Staruni: osady i dendrochronologia / Stefan W. Alexandrowicz, Witold P. ALEXANDROWICZ, Marek KRĄPIEC // W: Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses = Polskie i ukraińskie badania geologiczne (2004-2005) w Staruni na obszarze występowania nosorożców włochatych / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — Dod. ISBN: 8373728473. — ISBN10: 839157654X. — S. 95–101. — Bibliogr. s. 100, Abstr., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Holoceńska ewolucja torfowiska w Zatoce Słupiańskiej (Jezioro Wigry, NE Polska) w świetle analizy malakologicznejHolocene evolution of the peat-bog in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) in the light of malacological analysis / Witold Paweł ALEXANDROWICZ, Sławomir Żurek // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2018 nr 473, s. 1–12. — Bibliogr. s. 9–11, Abstr.. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=183086

 • słowa kluczowe: zmiany środowiska, gytia wapienna, zespoły mięczaków, jezioro Wigry, holocen, wahania poziomu jezior

  keywords: environmental changes, Holocene, calcareous gyttja, Wigry Lake, assemblages of molluscs, lake-level fluctuations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.7706

22
 • Holoceńskie i późnoglacjalne zespoły mięczaków z jeziora WigryHolocene and Late Glacial molluscan communities from Wigry Lake / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2010 t. 8, s. 61–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions / Radosław Dobrowolski, Paweł Witold ALEXANDROWICZ, Irena Agnieszka Pidek, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Jerzy Melke, Michał Świder // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for paleoenvironmental reconstructions / Radosław Dobrowolski, Irena A. Pidek, Witold P. ALEXANDROWICZ, Stanisław Hałas, Anna Pazdur, Natalia Piotrowska, Alicja Buczek, Danuta Urban, Jerzy Melke // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2012 vol. 39 iss. 1, s. 10–29. — Bibliogr. s. 26–29, Abstr.. — tekst: http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer&journal=17338387&issue=v39i0001&article=10_isosmdatsfpr&form=pdf&file=file.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s13386-011-0052-3

25
 • Inwazyjne gatunki mięczaków w faunie Krakowa : [streszczenie]Invasive species of mollusc in the fauna of Krakow : [abstract] / Witold Paweł ALEXANDROWICZ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: