Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Witold Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem26262151
201111
200611
2004211
200133
2000431
199915528
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem261610
201111
200611
2004211
2001321
2000431
19991587
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem26251
201111
200611
200422
200133
200044
199915141
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem26125
201111
200611
200422
200133
200044
199915114
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem26125
201111
200611
200422
200133
200044
19991515
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem26818
201111
200611
200422
2001312
2000422
1999154111
 • [książka, 2011]
 • TytułAnaliza malakologiczna : metody badań i interpretacji
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ
  DetailsKraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.
2
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułBadania martwic wapiennych w obrębie źródliskowych torfowisk kopułowych we wschodniej Polsce
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Stefan W. ALEXANDROWICZ, Krystyna Bałaga, Tomasz Durakiewicz, Anna Pazdur
  ŹródłoGeochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1999. — S. 179–197
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • Tytuł{em Bithynia tentaculata} (Linnaeus, 1758) as an indicator of age and deposition environment of quaternary sediments
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Malacologica. — 1999 vol. 7 no. 2, s. 79–88. — tekst: http://www.foliamalacologica.com/download.php?ma_id=128
4
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułChronologia zmian środowiska sedymentacji osadów jeziornych
  AutorzyWacław Florek, Stefan W. ALEXANDROWICZ, Anna Pazdur
  ŹródłoGeochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1999. — S. 199–213
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
  AutorzyJanusz KOTLARCZYK, Zbigniew SITEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT, Wojciech Pachelski, Stanisław MULARZ, [et al.], Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Zbigniew KASINA, Henryk MARCAK, Józef JACHIMSKI, Andrzej LEŚNIAK, Wojciech MASTEJ, [et al.], Jakub SIEMEK, Andrzej OLAJOSSY, Tomasz SZMUC, [et al.]
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2001 nr 3, s. 57–79
6
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEwolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Zofia Alexandrowicz
  ŹródłoZróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1, Przyroda / pod red. Józefa Partyki ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : OPN, 2004. — S. 47–54, [2] s. tabl.
7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGeoparks : the most valuable landscape parks in Southern Poland
  AutorzyZofia Alexandrowicz, Stefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoPolish Geological Institute Special Papers. — 2004 vol. 13, s. 49–56
8
 • [książka, 2006]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne) : projekt badawczy nr: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D
  AutorzyTadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Stefan W. ALEXANDROWICZ [et al.], Tomasz BARTUŚ [et al.], Ireneusz FELISIAK, Aleksander GARLICKI, Jan GOLONKA [et al.], Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK [et al.], Jarosław KĘDZIERSKI [et al.], Andrzej KRAWCZYK [et al.], Katarzyna KRÓL [et al.], Wojciech MASTEJ, Jacek MATYSZKIEWICZ [et al.], Wojciech MAYER [et al.], Krzysztof MIŚKIEWICZ [et al.], Tadeusz LEŚNIAK [et al.], Elżbieta SŁOMKA [et al.], Tadeusz SOKOŁOWSKI, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI [et al.], Anna WAŚKOWSKA-OLIWA [et al.], red.: Tadeusz SŁOMKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska
  DetailsKraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2006. — 260 s.
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułLitoralne odsypy muszlowe jeziora Gardno
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 1999 R. 55 z. 3, s. 81–92
10
 • [referat, 1999]
 • TytułMalacofauna and stratigraphy of Late Vistulian and Holocene deposits in the Southern Baltic coastal zone
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoThe conference on Late Glacial, Holocene and Present-day evolution of coastal geosystems of the Southern Baltic / ed. Ryszard K. Borówka ; Polish Academy of Sciences ; Branch Office in Poznań ; Committee of Quaternary Research. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1999. — S. 37–50
11
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułMalacofauna of Holocene cave sediments of the Cracow Upland (Poland)
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Quaternaria. — 2000 vol. 71, s. 85–112
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMollusc shell accumulations in North-Eastern alpine rivers and lakes
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 2001 vol. 49 no. 2, s. 165–175
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMollusc thanatocenoses in the lower course of the Osam River (Northern Bulgaria)
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Malacologica. — 1999 vol. 7 no. 3, s. 177–182. — tekst: http://www.foliamalacologica.com/download.php?ma_id=138
14
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułPrzemiany środowiska przyrodniczego w przeszłości : 2.1. Zarys paleogeografii Polski
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeografia Polski : środowisko przyrodnicze / red. nauk. Leszek Starkel. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. — S. 25–38
15
16
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułRola badań malakologicznych w chronostratygrafii późnego czwartorzędu
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1999. — S. 81–86
17
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułSelected geosites of the Cracow Upland
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Zofia Alexandrowicz
  ŹródłoPolish Geological Institute Special Papers. — 1999 vol. 2, s. 53–60
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułShell accumulations in the recent and ancient littoral zone of the Gardno Lake (Northern Poland)
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Wacław Florek
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 1999 vol. 47 no. 4, s. 57–67
19
20
 • [inne, 2000]
 • TytułSiarczkowe wody mineralne i akratopegi Karpat polskich : rozprawa doktorska
  AutorzyLucyna Zofia RAJCHEL ; promotor: Stefan Witold ALEXANDROWICZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2000. — 152, [35] k.
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułStanowisko holoceńskiej malakofauny w Pienińskim Parku Narodowym koło Szczawnicy
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2001 R. 57 z. 1, s. 31–45
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułTanatocenoza muszlowa z powodziowych osadów Warty w Obrzycku koło Poznania
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 T. 26 z. 4, s. 429–448
23
 • [referat, 1999]
 • TytułTanatocenozy muszlowe w Dolinie Racławki koło Krakowa
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoXV Krajowe Seminarium Malakologiczne : Łódź, 23–25. IX. 1999. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. — S. 5–6
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułTanatocenozy muszlowe w rzecznym środowisku sedymentacyjnym – metody badań i interpretacji
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 25 z. 3, s. 211–295
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWspółczesna i subfosylna malakofauna wzgórza Kajasówka na Wyżynie Krakowskiej
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2000 R. 56 z. 1, s. 83–101