Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Witold Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem26262151
201111
200611
2004211
200133
2000431
199915528
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem261610
201111
200611
2004211
2001321
2000431
19991587
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem26251
201111
200611
200422
200133
200044
199915141
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem26125
201111
200611
200422
200133
200044
199915114
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem26125
201111
200611
200422
200133
200044
19991515
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem26818
201111
200611
200422
2001312
2000422
1999154111
 • Analiza malakologiczna
2
 • Badania martwic wapiennych w obrębie źródliskowych torfowisk kopułowych we wschodniej Polsce
3
 • {\em Bithynia tentaculata} (Linnaeus, 1758) as an indicator of age and deposition environment of quaternary sediments
4
 • Chronologia zmian środowiska sedymentacji osadów jeziornych
5
 • Dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
6
 • Ewolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego
7
 • Geoparks
8
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
9
 • Litoralne odsypy muszlowe jeziora Gardno
10
 • Malacofauna and stratigraphy of Late Vistulian and Holocene deposits in the Southern Baltic coastal zone
11
 • Malacofauna of Holocene cave sediments of the Cracow Upland (Poland)
12
 • Mollusc shell accumulations in North-Eastern alpine rivers and lakes
13
 • Mollusc thanatocenoses in the lower course of the Osam River (Northern Bulgaria)
14
 • Przemiany środowiska przyrodniczego w przeszłości
15
16
 • Rola badań malakologicznych w chronostratygrafii późnego czwartorzędu
17
 • Selected geosites of the Cracow Upland
18
 • Shell accumulations in the recent and ancient littoral zone of the Gardno Lake (Northern Poland)
19
 • Shell thanatocenoses in the Racławka valley near Cracow
20
 • Siarczkowe wody mineralne i akratopegi Karpat polskich
21
 • Stanowisko holoceńskiej malakofauny w Pienińskim Parku Narodowym koło Szczawnicy
22
 • Tanatocenoza muszlowa z powodziowych osadów Warty w Obrzycku koło Poznania
23
 • Tanatocenozy muszlowe w Dolinie Racławki koło Krakowa
24
 • Tanatocenozy muszlowe w rzecznym środowisku sedymentacyjnym – metody badań i interpretacji
25
 • Współczesna i subfosylna malakofauna wzgórza Kajasówka na Wyżynie Krakowskiej