Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Witold Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [książka, 2011]
 • TytułAnaliza malakologiczna : metody badań i interpretacji
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Witold Paweł ALEXANDROWICZ
  DetailsKraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. — 302 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułBadania martwic wapiennych w obrębie źródliskowych torfowisk kopułowych we wschodniej Polsce
  AutorzyRadosław Dobrowolski, Stefan W. ALEXANDROWICZ, Krystyna Bałaga, Tomasz Durakiewicz, Anna Pazdur
  ŹródłoGeochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1999. — S. 179–197
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • Tytuł{em Bithynia tentaculata} (Linnaeus, 1758) as an indicator of age and deposition environment of quaternary sediments
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Malacologica. — 1999 vol. 7 no. 2, s. 79–88. — tekst: http://www.foliamalacologica.com/download.php?ma_id=128
 • keywords: Poland, Holocene, aquatic molluscs, shells/opercula, Bithynia tentaculata, climatostratigraphy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułChronologia zmian środowiska sedymentacji osadów jeziornych
  AutorzyWacław Florek, Stefan W. ALEXANDROWICZ, Anna Pazdur
  ŹródłoGeochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1999. — S. 199–213
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułEwolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Zofia Alexandrowicz
  ŹródłoZróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1, Przyroda / pod red. Józefa Partyki ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : OPN, 2004. — S. 47–54, [2] s. tabl.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGeoparks : the most valuable landscape parks in Southern Poland
  AutorzyZofia Alexandrowicz, Stefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoPolish Geological Institute Special Papers. — 2004 vol. 13, s. 49–56
 • słowa kluczowe: park krajobrazowy, europejski geopark, Polska Południowa

  keywords: southern Poland, landscape park, lithosphere reserve, European geopark

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułLitoralne odsypy muszlowe jeziora Gardno
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 1999 R. 55 z. 3, s. 81–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 1999]
 • TytułMalacofauna and stratigraphy of Late Vistulian and Holocene deposits in the Southern Baltic coastal zone
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoThe conference on Late Glacial, Holocene and Present-day evolution of coastal geosystems of the Southern Baltic / ed. Ryszard K. Borówka ; Polish Academy of Sciences ; Branch Office in Poznań ; Committee of Quaternary Research. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1999. — S. 37–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułMalacofauna of Holocene cave sediments of the Cracow Upland (Poland)
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Quaternaria. — 2000 vol. 71, s. 85–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMollusc shell accumulations in North-Eastern alpine rivers and lakes
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 2001 vol. 49 no. 2, s. 165–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMollusc thanatocenoses in the lower course of the Osam River (Northern Bulgaria)
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoFolia Malacologica. — 1999 vol. 7 no. 3, s. 177–182. — tekst: http://www.foliamalacologica.com/download.php?ma_id=138
 • keywords: molluscs, Bulgaria, fluviatile sediments, thanatocenosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułPrzemiany środowiska przyrodniczego w przeszłości : 2.1. Zarys paleogeografii Polski
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeografia Polski : środowisko przyrodnicze / red. nauk. Leszek Starkel. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. — S. 25–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułRola badań malakologicznych w chronostratygrafii późnego czwartorzędu
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Gliwice : Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, 1999. — S. 81–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułSelected geosites of the Cracow Upland
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Zofia Alexandrowicz
  ŹródłoPolish Geological Institute Special Papers. — 1999 vol. 2, s. 53–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułShell accumulations in the recent and ancient littoral zone of the Gardno Lake (Northern Poland)
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ, Wacław Florek
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 1999 vol. 47 no. 4, s. 57–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [inne, 2000]
 • TytułSiarczkowe wody mineralne i akratopegi Karpat polskich : rozprawa doktorska
  AutorzyLucyna Zofia RAJCHEL ; promotor: Stefan Witold ALEXANDROWICZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2000. — 152, [35] k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułStanowisko holoceńskiej malakofauny w Pienińskim Parku Narodowym koło Szczawnicy
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2001 R. 57 z. 1, s. 31–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułTanatocenoza muszlowa z powodziowych osadów Warty w Obrzycku koło Poznania
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 T. 26 z. 4, s. 429–448
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 1999]
 • TytułTanatocenozy muszlowe w Dolinie Racławki koło Krakowa
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoXV Krajowe Seminarium Malakologiczne : Łódź, 23–25. IX. 1999. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. — S. 5–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułTanatocenozy muszlowe w rzecznym środowisku sedymentacyjnym – metody badań i interpretacji
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 25 z. 3, s. 211–295
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWspółczesna i subfosylna malakofauna wzgórza Kajasówka na Wyżynie Krakowskiej
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2000 R. 56 z. 1, s. 83–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułWspółczesne środowisko przyrodnicze. 3.1., Budowa geologiczna
  AutorzyStefan Witold ALEXANDROWICZ
  ŹródłoGeografia Polski : środowisko przyrodnicze / red. nauk. Leszek Starkel. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. — S. 221–243
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: