Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Witold Alexandrowicz, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza malakologiczna
2
 • Badania martwic wapiennych w obrębie źródliskowych torfowisk kopułowych we wschodniej Polsce
3
 • {\em Bithynia tentaculata} (Linnaeus, 1758) as an indicator of age and deposition environment of quaternary sediments
4
 • Chronologia zmian środowiska sedymentacji osadów jeziornych
5
 • Dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatyki
6
 • Ewolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego
7
 • Geoparks
8
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
9
 • Litoralne odsypy muszlowe jeziora Gardno
10
 • Malacofauna and stratigraphy of Late Vistulian and Holocene deposits in the Southern Baltic coastal zone
11
 • Malacofauna of Holocene cave sediments of the Cracow Upland (Poland)
12
 • Mollusc shell accumulations in North-Eastern alpine rivers and lakes
13
 • Mollusc thanatocenoses in the lower course of the Osam River (Northern Bulgaria)
14
 • Przemiany środowiska przyrodniczego w przeszłości
15
 • Rola badań malakologicznych w chronostratygrafii późnego czwartorzędu
16
 • Selected geosites of the Cracow Upland
17
 • Shell accumulations in the recent and ancient littoral zone of the Gardno Lake (Northern Poland)
18
 • Shell thanatocenoses in the Racławka valley near Cracow
19
 • Siarczkowe wody mineralne i akratopegi Karpat polskich
20
 • Stanowisko holoceńskiej malakofauny w Pienińskim Parku Narodowym koło Szczawnicy
21
 • Tanatocenoza muszlowa z powodziowych osadów Warty w Obrzycku koło Poznania
22
 • Tanatocenozy muszlowe w Dolinie Racławki koło Krakowa
23
 • Tanatocenozy muszlowe w rzecznym środowisku sedymentacyjnym – metody badań i interpretacji
24
 • Współczesna i subfosylna malakofauna wzgórza Kajasówka na Wyżynie Krakowskiej
25
 • Współczesne środowisko przyrodnicze