Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Witold Alexandrowicz, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-zsg, * Zakład Stratygrafii i Geologii Regionalnej (do 2006)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Historia i programy dalszych badań geologicznych na obszarze byłej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w StaruniHistory and further programs of geological studies in the area of former ozokerite mine and paleontologic geosite in Starunia / M. J. KOTARBA, S. W. Alexandrowicz, R. Stachowicz-Rybka // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 t. 56 nr 6, s. 434–441. — Bibliogr. s. 440–441. — Afiliacja Autora: S. W. Alexandrowicz: Polska Akademia Umiejętności. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_06_10.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Malakofauna w ruinach zamku Smoleń – rezerwat przyrody koło PilicyMalacofauna in ruins of the Smoleń castle – the nature reserve near Pilica (S Poland) / Stefan Witold Alexandrowicz, Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2014 t. 70 z. 4, s. 301–311. — Bibliogr. s. 310–311, Summ.. — W. P. Alexandrowicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; S. W. Alexandrowicz – afiliacja: Polska Akademia Umiejętności

  • słowa kluczowe: Polska, malakofauna, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, ruiny zamku

3
  • Molluscs of the Eemian Interglacial in Poland / Stefan Witold Alexandrowicz, Witold Paweł ALEXANDROWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2010 vol. 80 no. 1, s. 69–87. — Bibliogr. s. 85–87, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/80_1_069_087.pdf

  • keywords: Poland, molluscan assemblages, Eemian Interglacial, basic and supplementary sections, malacostratigraphy

4
  • Stanisław Zaręczny (1848–1909) : geolog – wybitny znawca Ziemi KrakowskiejStanisław Zaręczny – a geologist and an eminent expert on the region of Krakow / Stefan Witold ALEXANDROWICZ. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. — 131 s.. — (Monografie / Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Nauki PAU ; 21). — Bibliogr. s. 117–120, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-7676-171-8. — Brak afiliacji AGH

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych