Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgzig


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Geologia stosowana – od Bohdanowicza do dzisiaj
2
  • Karol Bohdanowicz – prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce
3
  • Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo-środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania
4
  • Uwarunkowania geologiczno-złożowe podziemnego zgazowania węgla kamiennego w polskich złożach