Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Kopalnia, w której diabeł się pokazał
2
  • Od statystyki do geostatystyki w dokumentowaniu geologicznym dolnośląskich złóż rud miedzi – 50-lecie badań
3
  • Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian
4
  • Zasoby węgla kamiennego i ich dokumentowanie