Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Iły turoszowskie
2
 • Informacja geologiczna – jej jakość i użyteczność
3
 • Kopaliny i surowce ilaste
4
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń
5
 • Problemy gospodarki złożami kopalin
6
 • Problemy gospodarki złożami kopalin
7
 • Złoża iłów ogniotrwałych i kamionkowych
8
 • Złoża kopalin bentonitowych i zeolitowych
9
 • Złoża kopalin ilastych do produkcji ceramiki budowlanej, kruszyw lekkich i cementu
10
 • Złoża kopalin ilastych o zastosowaniach specjalnych: garncarskich, szkliwierskich, formierskich, do produkcji farb mineralnych, płuczek wiertniczych, hydroizolacji oraz w ochronie środowiska
11
 • Złoża kopalin kaolinowych, iłów biało wypalających się i kopalin haloizytowych