Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Kopaliny i surowce ilaste
2
  • Złoża iłów ogniotrwałych i kamionkowych
3
  • Złoża kopalin bentonitowych i zeolitowych
4
  • Złoża kopalin ilastych do produkcji ceramiki budowlanej, kruszyw lekkich i cementu
5
  • Złoża kopalin ilastych o zastosowaniach specjalnych: garncarskich, szkliwierskich, formierskich, do produkcji farb mineralnych, płuczek wiertniczych, hydroizolacji oraz w ochronie środowiska
6
  • Złoża kopalin kaolinowych, iłów biało wypalających się i kopalin haloizytowych