Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgzig


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Coal resources and reserves in a changing economy
2
  • Ocena geologiczno-gospodarcza złóż wanadonośnych rud tytanomagnetytowych masywu suwalskiego
3
  • Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej
4
  • Pięćdziesiąt lat działalności Komisji Zasobów Kopalin
5
  • Poeksploatacyjny krajobraz geologiczny
6
  • Problemy ochrony złóż kopalin
7
  • Weryfikacja zasobów złóż kopalin
8
  • Złoża kruszywa naturalnego
9
  • Złoża piasków przemysłowych