Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Coal resources and reserves in changing economy
2
 • Czym są kryteria bilansowości i ich rola w gospodarce złożem
3
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r.
4
 • Geological criteria defining mineral deposit
5
 • Geoturystyka dla każdego
6
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych w minionym pięćdziesięcioleciu
7
 • Problem dokumentowania granic złóż i jego znaczenie dla gospodarki złożem
8
 • Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych
9
 • Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu w pokładach węgla
10
 • Złoża kopalin budowlanych i drogowych
11
 • Złoże dolomitu „Dubie”
12
 • Zmiany zasobów złoża rud miedzi w wyniku lepszego rozpoznania