Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska




1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDziałalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2001 t. 49 nr 6, s. 469–472
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2001]
 • TytułEvaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogow district, SW Poland
  AutorzyJ. MUCHA, M. NIEĆ, M. DOLIK
  ŹródłogeoENV III - Geostatistics for Environmental applications : proceedings of the third European conference on Geostatistics for Environmental applications : Avignon, France, November 22–24, 2000 / ed. by Pascal Monestiez, Denis Allard, Roland Froidevaux. — Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2001. — s. 523–524
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-94-010-0810-5_55

3
 • [referat, 2001]
 • TytułMapy geologiczno-gospodarcze i sozologiczne
  AutorzyMarek NIEĆ
  Źródło12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — S. 80–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułNowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód
  AutorzyDanuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek NIEĆ
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2001 t. 49 nr 4, s. 303–306
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułOcena perspektyw zasobowych węgla kamiennego i propozycja rozwiązań prawnych wymuszających ochronę złóż
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Stanisław Przeniosło
  ŹródłoCzłowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — S. 113–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułWeryfikacja bilansu zasobów złóż rud żelaza w Polsce
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. 3, s. 5–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: