Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku
2
  • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogow district, SW Poland
3
  • Mapy geologiczno-gospodarcze i sozologiczne
4
  • Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód
5
  • Ocena perspektyw zasobowych węgla kamiennego i propozycja rozwiązań prawnych wymuszających ochronę złóż
6
  • Weryfikacja bilansu zasobów złóż rud żelaza w Polsce