Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Baza surowcowa KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Bogdanka” i perspektywy jej rozwoju
2
 • Geoenvironmental mapping for the local landuse planning
3
 • Górnictwo i środowisko – konferencja UNEP/UNDESA
4
 • Kwalifikacja zasobów przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o kryteria ekonomiczne
5
 • Prognozowanie, dokumentowanie i ochrona złóż w warunkach gospodarki rynkowej
6
 • Propozycje ONZ [Organizacji Narodów Zjednoczonych] w zakresie klasyfikacji zasobów i ochrony środowiska na terenach górniczych
7
 • Propozycje wykorzystania chalcedonitu w oczyszczaniu wód
8
 • Surowce chemiczne
9
 • VII seminarium nt. {\em Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń}
10
 • Zagadnienie szacowania zawartości pierwiastków szkodliwych w złożach $Cu-Ag$ LGOM
11
 • Zaklęte w kamieniu
12
 • Złoża dolomitów
13
 • Złoża magnezytu
14
 • Złoża wapieni i kopalin wapniowych