Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Cyfrowe modele złoża i ich wykorzystanie w dokumentowaniu złóż i obsłudze geologicznej kopalń
2
  • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r.
3
  • Konferencja naukowo-techniczna: „Optymalizacja wydobywania kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych”
4
  • Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin
5
  • Zamawianie badań geologicznych i uwarunkowania ich realizacji
6
  • Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych
7
  • Złoża antropogeniczne