Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r.
2
  • Konferencja naukowo-techniczna: „Optymalizacja wydobywania kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych”
3
  • Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin
4
  • Złoża antropogeniczne