Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Abandoned mining in Trzebinia commune, Upper Silesia, Poland and its environmental and land use impact
2
 • Coal resources and reserves in a changing economy
3
 • Coal resources and reserves in changing economy
4
 • Czym są kryteria bilansowości i ich rola w gospodarce złożem
5
 • Dokładność szacowania zasobów węgla kamiennego jako element oceny ryzyka inwestycyjnego
6
 • Dylematy prawa własności złóż
7
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r.
8
 • Forma i budowa złoża
9
 • Geologia górnicza w stulecie działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
10
 • Geologia stosowana – od Bohdanowicza do dzisiaj
11
 • Geological criteria defining mineral deposit
12
 • Geoturystyka dla każdego
13
 • Iły turoszowskie
14
 • Informacja geologiczna – jej jakość i użyteczność
15
 • Karol Bohdanowicz – prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce
16
 • Kodeks wyceny złóż kopalin POLVAL
17
 • Kopaliny i surowce ilaste
18
 • Kopalnia, w której diabeł się pokazał
19
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń
20
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego
21
 • Na drodze do ujednolicenia klasyfikacji zasobów złóż w skali międzynarodowej
22
 • Niekoncesjonowana eksploatacja kopalin
23
 • Niekoncesjonowana eksploatacja kopalin
24
 • Niezagospodarowane złoża rud cynku i ołowiu – ocena bazy zasobowej i możliwości jej zagospodarowania
25
 • Od statystyki do geostatystyki w dokumentowaniu geologicznym dolnosląskich złóż rud miedzi – 50-lecie badań