Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Abandoned mining in Trzebinia commune, Upper Silesia, Poland and its environmental and land use impact
2
 • Baza surowcowa KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Bogdanka” i perspektywy jej rozwoju
3
 • Coal resources and reserves in a changing economy
4
 • Coal resources and reserves in changing economy
5
 • Cyfrowe modele złoża i ich wykorzystanie w dokumentowaniu złóż i obsłudze geologicznej kopalń
6
 • Czym są kryteria bilansowości i ich rola w gospodarce złożem
7
 • Dokładność szacowania zasobów węgla kamiennego jako element oceny ryzyka inwestycyjnego
8
 • Dylematy prawa własności złóż
9
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r.
10
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku
11
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r.
12
 • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogów district, SW Poland
13
 • Forma i budowa złoża
14
 • Geologia górnicza w stulecie działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
15
 • Geologia stosowana – od Bohdanowicza do dzisiaj
16
 • Geological criteria defining mineral deposit
17
 • Geoturystyka dla każdego
18
 • Górnictwo i środowisko – konferencja UNEP/UNDESA
19
 • Iły turoszowskie
20
 • Informacja geologiczna – jej jakość i użyteczność
21
 • Karol Bohdanowicz – prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce
22
 • Kodeks wyceny złóż kopalin POLVAL
23
 • Konferencja naukowo-techniczna: „Optymalizacja wydobywania kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych”
24
 • Kopaliny i surowce ilaste
25
 • Kopalnia, w której diabeł się pokazał