Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska




1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCzy w Polsce możliwa jest racjonalna gospodarka złożami kopalin?
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 57–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDokładność szacowania zawartości pierwiastków towarzyszących złożom $Cu-Ag$ LGOM
  AutorzyJacek MUCHA, Marek NIEĆ, Edyta SZWED
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2005 t. 61 nr 11, s. 49–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułDokumentowanie, metodyka rozpoznania i opróbowanie złoża
  AutorzyMaria Preidl, Marek NIEĆ, Jacek MUCHA
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 148–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 47–52
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, podziemne zgazowanie węgla, dokumentowanie geologiczne złóż

  keywords: underground coal gasification, geological reporting, hard (bituminous) coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDylematy prawa własności złóż
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2005 t. 21 z. spec. 1, s. 53–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2001]
 • TytułEvaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogow district, SW Poland
  AutorzyJ. MUCHA, M. NIEĆ, M. DOLIK
  ŹródłogeoENV III - Geostatistics for Environmental applications : proceedings of the third European conference on Geostatistics for Environmental applications : Avignon, France, November 22–24, 2000 / ed. by Pascal Monestiez, Denis Allard, Roland Froidevaux. — Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2001. — s. 523–524
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-94-010-0810-5_55

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeoenvironmental mapping for the local landuse planning
  AutorzyMarek NIEĆ, Małgorzata Kawulak, Ewa Salamon
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 4, s. 89–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułGeologia górnicza w stuleciu działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Jacek MUCHA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2019 R. 60 nr 2, s. 4–11
 • słowa kluczowe: badania, AGH w Krakowie, nauczanie, geologia górnicza

  keywords: Poland, AGH university, mining geology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułGeologia kopalniana – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 8–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułGeologiczne bariery i ograniczenia dla podziemnego zgazowania węgla
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2012 nr 448 (1) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 183–193
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKarol Bohdanowicz – prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce (w 150-letnią rocznicę urodzin)
  AutorzyMarek NIEĆ, Adam PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 4, s. 91–96
 • słowa kluczowe: złoża kopalin, Karol Bohdanowicz, poszukiwanie złóż

  keywords: mineral deposits, Karol Bohdanowicz, mineral prospecting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET, Jacek Szczepiński, Grażyna Ślusarczyk, Andrzej Borowicz
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 5, s. 21–25
 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, złoża kopalin, dokumentowanie, gospodarka złożem

  keywords: environmental protection, mineral deposits, deposit documentation, natural resources management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMetodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych w minionym pięćdziesięcioleciu
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2002 R. 44 nr 2–3, s. 54–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułNowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód
  AutorzyDanuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek NIEĆ
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2001 t. 49 nr 4, s. 303–306
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena geologiczno-gospodarcza złóż wanadonośnych rud tytanomagnetytowych masywu suwalskiego
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2003 t. 19 z. 2, s. 5–28
 • słowa kluczowe: wanad, złoża tytanomagnetytu, masyw suwalski

  keywords: vanadium, Poland, titanomagnetite deposits, Suwałki massif

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOd statystyki do geostatystyki w dokumentowaniu geologicznym dolnośląskich złóż rud miedzi – 50-lecie badań
  AutorzyMarek NIEĆ, Jacek MUCHA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2007 nr 423, s. 59–67
 • keywords: statistical analysis, geostatistics, kriging, parameters variability, copper ore deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPodziemne zgazowanie węgla kamiennego – niespełnione nadzieje wykorzystania bazy zasobowej
  AutorzyMarek NIEĆ, Jarosław Chećko, Anna Krzanowska, Tomasz Urych, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 4, s. 33–36
 • słowa kluczowe: zasoby, podziemne zgazowanie węgla

  keywords: resources, underground coal gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułProblemy gospodarki złożami kopalin
  AutorzyMarek NIEĆ, Stanisław Przeniosło
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2004 t. 20 z. 1, s. 5–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułProblemy szacowania zasobów pierwiastków towarzyszących w złożach ${Cu-Ag}$ LGOM
  AutorzyMarek NIEĆ, Jacek MUCHA, Edyta SZWED
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2005 t. 61 nr 10, s. 45–51
 • słowa kluczowe: ocena zasobów, złoża srebronośnych rud miedzi

  keywords: deposits of silver-bearing copper ores, estimation of reserves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułProblem dokumentowania granic złóż i jego znaczenie dla gospodarki złożem
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2002 R. 44 nr 2–3, s. 59–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPrognozowanie, dokumentowanie i ochrona złóż w warunkach gospodarki rynkowej
  AutorzyMarek NIEĆ, Ryszard Myszka
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 1–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułStan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo-środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania
  AutorzyMarek NIEĆ, Jarosław Chećko, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 11, s. 28–37
 • słowa kluczowe: złoża węgla kamiennego, złoża węgla brunatnego, podziemne zgazowanie węgla (PZW), złożowo-środowiskowe warunki stosowania PZW

  keywords: underground coal gasification (UCG), desposit and environmental conditions for the UCG application, hard coal deposits, brown coal deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułSynklina grodziecka
  AutorzyJerzy Kubiak, Marian BANAŚ, Adam PIESTRZYŃSKI, Andrzej Rydzewski, Marek NIEĆ
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 277–286
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułUwarunkowania geologiczno-złożowe stosowania podziemnego zgazowania węgla w polskich złożach węgla kamiennego
  AutorzyMarek NIEĆ, Jarosław Chećko, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 2, s. 26–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: