Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Czy w Polsce możliwa jest racjonalna gospodarka złożami kopalin?
2
 • Dokładność szacowania zawartości pierwiastków towarzyszących złożom $Cu-Ag$ LGOM
3
 • Dokumentowanie, metodyka rozpoznania i opróbowanie złoża
4
 • Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania
5
 • Dylematy prawa własności złóż
6
 • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogow district, SW Poland
7
 • Geoenvironmental mapping for the local landuse planning
8
 • Geologia górnicza w stuleciu działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
9
 • Geologia kopalniana – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
10
 • Geologiczne bariery i ograniczenia dla podziemnego zgazowania węgla
11
 • Karol Bohdanowicz – prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce (w 150-letnią rocznicę urodzin)
12
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego
13
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych w minionym pięćdziesięcioleciu
14
 • Mineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich
15
 • Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód
16
 • Ocena geologiczno-gospodarcza złóż wanadonośnych rud tytanomagnetytowych masywu suwalskiego
17
 • Od statystyki do geostatystyki w dokumentowaniu geologicznym dolnośląskich złóż rud miedzi – 50-lecie badań
18
 • Podziemne zgazowanie węgla kamiennego – niespełnione nadzieje wykorzystania bazy zasobowej
19
 • Problemy gospodarki złożami kopalin
20
 • Problemy szacowania zasobów pierwiastków towarzyszących w złożach ${Cu-Ag}$ LGOM
21
 • Problem dokumentowania granic złóż i jego znaczenie dla gospodarki złożem
22
 • Prognozowanie, dokumentowanie i ochrona złóż w warunkach gospodarki rynkowej
23
 • Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo-środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania
24
 • Synklina grodziecka
25
 • Uwarunkowania geologiczno-złożowe stosowania podziemnego zgazowania węgla w polskich złożach węgla kamiennego