Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 47–52
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułGeologia górnicza w stuleciu działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Jacek MUCHA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2019 R. 60 nr 2, s. 4–11
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułGeologiczne bariery i ograniczenia dla podziemnego zgazowania węgla
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2012 nr 448 (1) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 183–193
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKopalnia, w której diabeł się pokazał : zagadki 2000 lat eksploatacji rud żelaza w Rudkach w Górach Świętokrzyskich
  AutorzyMarek NIEĆ
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 4, s. 48–50
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET, Jacek Szczepiński, Grażyna Ślusarczyk, Andrzej Borowicz
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 5, s. 21–25
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich
  AutorzyMarek NIEĆ, Maciej PAWLIKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2015 vol. 63 nr 4, s. 219–227. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=3056
7
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOd statystyki do geostatystyki w dokumentowaniu geologicznym dolnośląskich złóż rud miedzi – 50-lecie badań
  AutorzyMarek NIEĆ, Jacek MUCHA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2007 nr 423, s. 59–67
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPodziemne zgazowanie węgla kamiennego – niespełnione nadzieje wykorzystania bazy zasobowej
  AutorzyMarek NIEĆ, Jarosław Chećko, Anna Krzanowska, Tomasz Urych, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 4, s. 33–36
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułProblemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian
  AutorzyMarek NIEĆ, Agnieszka Jędrzejewska, Ryszard Sałaciński, Jan Andrzej Stefanowicz, Ryszard UBERMAN
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2007 t. 55 nr 2, s. 107–113. — tekst: https://goo.gl/fjm8hE
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułStan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo-środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania
  AutorzyMarek NIEĆ, Jarosław Chećko, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 11, s. 28–37
11
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułSynklina grodziecka
  AutorzyJerzy Kubiak, Marian BANAŚ, Adam PIESTRZYŃSKI, Andrzej Rydzewski, Marek NIEĆ
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 277–286
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułUwarunkowania geologiczno-złożowe stosowania podziemnego zgazowania węgla w polskich złożach węgla kamiennego
  AutorzyMarek NIEĆ, Jarosław Chećko, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 2, s. 26–35
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułZasoby złóż rud miedzi
  AutorzyMarek NIEĆ, Jerzy KICKI, Andrzej Banaszak, Robert Leszczyński, Ryszard Tomanik
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 246–258