Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania
2
 • Geologia górnicza w stuleciu działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
3
 • Geologiczne bariery i ograniczenia dla podziemnego zgazowania węgla
4
 • Kopalnia, w której diabeł się pokazał
5
 • Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – XVI seminarium w ramach III Polskiego Kongresu Górniczego
6
 • Mineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich
7
 • Od statystyki do geostatystyki w dokumentowaniu geologicznym dolnośląskich złóż rud miedzi – 50-lecie badań
8
 • Podziemne zgazowanie węgla kamiennego – niespełnione nadzieje wykorzystania bazy zasobowej
9
 • Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian
10
 • Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo-środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania
11
 • Synklina grodziecka
12
 • Uwarunkowania geologiczno-złożowe stosowania podziemnego zgazowania węgla w polskich złożach węgla kamiennego
13
 • Zasoby złóż rud miedzi