Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Dokumentowanie, metodyka rozpoznania i opróbowanie złoża
2
 • Forma i budowa złoża
3
 • Kopaliny i surowce ilaste
4
 • Ocena perspektyw zasobowych węgla kamiennego i propozycja rozwiązań prawnych wymuszających ochronę złóż
5
 • Struktura zmienności parametrów złoża
6
 • Synklina grodziecka
7
 • Zaklęte w kamieniu
8
 • Zasoby złóż rud miedzi
9
 • Złoża dolomitów
10
 • Złoża iłów ogniotrwałych i kamionkowych
11
 • Złoża kopalin bentonitowych i zeolitowych
12
 • Złoża kopalin budowlanych i drogowych
13
 • Złoża kopalin ilastych do produkcji ceramiki budowlanej, kruszyw lekkich i cementu
14
 • Złoża kopalin ilastych o zastosowaniach specjalnych: garncarskich, szkliwierskich, formierskich, do produkcji farb mineralnych, płuczek wiertniczych, hydroizolacji oraz w ochronie środowiska
15
 • Złoża kopalin kaolinowych, iłów biało wypalających się i kopalin haloizytowych
16
 • Złoża kruszywa naturalnego
17
 • Złoża magnezytu
18
 • Złoża piasków przemysłowych
19
 • Złoża wapieni i kopalin wapniowych
20
 • Złoże dolomitu „Dubie”