Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 112 publikacji Autora


1
 • Jak Fidel Castro na egzaminie mnie ratował[As Fidel Castro in the exam saved me] / Marek NIEĆ // W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946–2016 / red. Maciej Manecki, Elżbieta Hycnar ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2016. — ISBN: 978-83-88927-37-9. — S. 246–247. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż kopalin : problemy unifikacjiInternational classification of mineral resources and reserves : problems of harmonization / Marek NIEĆ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 267–275. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Abstr.. — Brak afiliacji AGH. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Need of legal solution for protection of mineral deposits and ranking of mineral deposit value for future sustainable development / Marek NIEĆ, Barbara Radwanek-Bąk // W: The mining Příbram symposium 2011 : the international sections: Mathematical methods in geology ; Geoethics : October 8–15, 2011, Příbram, Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová. — Příbram : Hornická Příbram ve vědě a technice, 2011. — Na okł.: 50. Ročník ZSDNP, Sympozia. — ISBN: 978-80-904993-1-7. — S. [1–2]. — Marek Nieć - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problemy dokumentowania złóż i geologii gospodarczej w działalności IGSMiE PANProblems of deposit recording and economic geology in IGSMiE PAN activity / Marek NIEĆ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 10, s. 6–10. — Bibliogr. s. 9–10, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.. — Afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: badania naukowe, złoża surowców

  keywords: scientific research, mineral raw material deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Problemy formalno-prawne gospodarki kopalinami towarzyszącymi i mineralnymi surowcami odpadowymiFormal and legal problems connected with accompanying minerals and mineral wastes management / Marek NIEĆ, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2001 R. 43 nr 2–3, s. 10–25. — Bibliogr. s. 24–25. — M. Nieć - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problemy i skutki pozostawienia niewykorzystanych (porzucanych) zasobów złóż kopalin : [streszczenie][Problems and consequences of leaving unused (abandoned) resources of mineral deposits : abstract] / Marek Nieć, Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA, Robert Uberman // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — M. Nieć – afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowychThe risk of investments in bituminous coal mining as a function of the estimation accuracy of deposit parameters / Jacek MUCHA, Marek Nieć Piotr Saługa, Eugeniusz J. Sobczyk, Monika WASILEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 161–173. — Bibliogr. s. 171–172, Streszcz., Abstr.. — M. Nieć – brak afiliacji AGH. P. Saługa - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://goo.gl/yunCQ4

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kriging, parametry pokładu, dokładność szacowania, ryzyko inwestycji górniczej

  keywords: kriging, bituminous coal, risk of mining investment, estimation accuracy, coal seam parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń[Principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Autorzy: Paweł Dobak, Andrzej Drągowski, Zbigniew Frankowski, Adam Frolik, Ryszard Kaczyński, Andrzej Kotyrba, Joanna Pinińska, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK ; red. Henryk WOŹNIAK, Marek NIEĆ. — Warszawa : [s. n.], 2009. — 84 s.. — ISBN: 978-83-60117-86-67. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Znaczenie znajomości budowy wewnętrznej złoża siarki dla prowadzenia eksploatacji metodą otworowąThe importance of geological features of native sulphur deposits for managing their exploitation by underground melting / Marek Nieć, Edyta SERMET, Przemysław Bokwa // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2019 R. 60 nr 2, s. 12–19. — Bibliogr. s. 18–19. — M. Nieć - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. — tekst: http://www.igo.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/06/GO_02_2019_2_12_19.pdf

 • słowa kluczowe: złoża, siarka, eksploatacja metodą otworową

  keywords: deposits, native sulphur, underground melting (Frasch mining)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Znaczenie znajomości budowy wewnętrznej złoża siarki dla prowadzenia eksploatacji metodą otworową[The importance of geological features of native sulphur deposits for managing their exploitation by underground melting] / Marek Nieć, Edyta SERMET, Przemysław Bokwa // W: Dokumentowanie geologiczne złóż na potrzeby ich eksploatacji : w stulecie działalności Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Instytutu Geologicznego : XX seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Mielec, 11–14 czerwca 2019 r. : abstrakty. — Wrocław : „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, [2019]. — ISBN: 978-83-60905-02-9. — S. 24–25. — M. Nieć – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: