Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 116 publikacji Autora


1
 • Anatomia zasobów węgla kamiennego w PolsceAnatomy of bituminous coal resources in Poland / Marek Nieć, Ewa Salamon, Edyta SERMET // W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXX konferencja : Rytro, [3–5 listopada] 2021 : zeszyt streszczeń. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2021. — ISBN: 978-83-961960-6-4. — S. 73–76. — Tekst pol.-ang.. — M. Nieć - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Jak Fidel Castro na egzaminie mnie ratował[As Fidel Castro in the exam saved me] / Marek NIEĆ // W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946–2016 / red. Maciej Manecki, Elżbieta Hycnar ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2016. — ISBN: 978-83-88927-37-9. — S. 246–247. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kodeks wyceny aktywów geologiczno-górniczych PolVal : edycja 2021The Polish code for the valuation of mineral assets PolVal : 2021 edition / red. Piotr W. Saługa ; oprac. Piotr W. Saługa, Paweł Pietkiewicz, Robert Uberman, Krystian Pera, Krzysztof Szamałek, Eugeniusz J. Sobczyk, Ryszard Uberman, Sławomir Mazurek, Wojciech Glapa, Wojciech NAWORYTA, Michał Dudek, Joanna KULCZYCKA, Krzysztof Galos, Marek NIEĆ, Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Herbert Wirth ; Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, 2021. — 57, [1] s.. — ISBN: 978-83-964171-3-8 ; e-ISBN: 978-83-964171-4-5. — Dostęp także do wersji elektronicznej: {http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/KODEKS-POLVAL-2021-polski.pdf} [2022-08-31].— Dostęp także do wersji w jęz. angielskim: {http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/KODEKS-POLVAL-2021-angielski.pdf} [2022-08-31]. — W. Naworyta, J. Kulczycka, M. Nieć, A. Byrska-Rąpała - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kodeks wyceny złóż kopalin (Kodeks POLVAL 2008) [dokument elektroniczny] : opracowany przez Specjalną Komisję Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin ds. Opracowania Kodeksu POLVALPolish code for the valuation of mineral assets : (the POLVAL Code 2008) / red. kodeksu Piotr Saługa ; aut.: Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy DZIEŻA, Krzysztof Galos, Wojciech Glapa, Jerzy KICKI, Sławomir Mazurek, Marek NIEĆ, Andrzej PAULO, Paweł Pietkiewicz, Zbigniew Sadecki, Piotr Saługa, Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA, Robert Uberman, Ryszard Uberman, Herbert Wirth ; Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin. — Wersja do Windows. — Dane do Windows. — Reedycja 2008. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — 48, [1] s.. — Tryb dostępu: http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/1-wersja-polska-1.pdf [2022-08-31]. — e-ISBN: 978-83-953167-3-9. — Dostęp także do wersji w jęz. angielskim: {http://polval.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/1-wersja-angielska.pdf} [2022-08-31]. — A. Byrska-Rąpała, J. Dzieża, J. Kicki, M. Nieć, A. Paulo, B. Strzelska-Smakowska - brak afiliacji AGH. — Błąd zapisu w tytule: Kodeks wyceny złoż kopalin

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Międzynarodowe klasyfikacje zasobów złóż kopalin : problemy unifikacjiInternational classification of mineral resources and reserves : problems of harmonization / Marek NIEĆ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 267–275. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Abstr.. — Brak afiliacji AGH. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Need of legal solution for protection of mineral deposits and ranking of mineral deposit value for future sustainable development / Marek NIEĆ, Barbara Radwanek-Bąk // W: The mining Příbram symposium 2011 : the international sections: Mathematical methods in geology ; Geoethics : October 8–15, 2011, Příbram, Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová. — Příbram : Hornická Příbram ve vědě a technice, 2011. — Na okł.: 50. Ročník ZSDNP, Sympozia. — ISBN: 978-80-904993-1-7. — S. [1–2]. — Marek Nieć - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Problemy dokumentowania złóż i geologii gospodarczej w działalności IGSMiE PANProblems of deposit recording and economic geology in IGSMiE PAN activity / Marek NIEĆ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2001 t. 57 nr 10, s. 6–10. — Bibliogr. s. 9–10, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.. — Afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: badania naukowe, złoża surowców

  keywords: scientific research, mineral raw material deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problemy formalno-prawne gospodarki kopalinami towarzyszącymi i mineralnymi surowcami odpadowymiFormal and legal problems connected with accompanying minerals and mineral wastes management / Marek NIEĆ, Ryszard UBERMAN // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2001 R. 43 nr 2–3, s. 10–25. — Bibliogr. s. 24–25. — M. Nieć - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Problemy i skutki pozostawienia niewykorzystanych (porzucanych) zasobów złóż kopalin : [streszczenie][Problems and consequences of leaving unused (abandoned) resources of mineral deposits : abstract] / Marek Nieć, Ryszard Uberman, Wojciech NAWORYTA, Robert Uberman // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — M. Nieć – afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowychThe risk of investments in bituminous coal mining as a function of the estimation accuracy of deposit parameters / Jacek MUCHA, Marek Nieć Piotr Saługa, Eugeniusz J. Sobczyk, Monika WASILEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 vol. 24 z. 2/4, s. 161–173. — Bibliogr. s. 171–172, Streszcz., Abstr.. — M. Nieć – brak afiliacji AGH. P. Saługa - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, kriging, parametry pokładu, dokładność szacowania, ryzyko inwestycji górniczej

  keywords: kriging, bituminous coal, risk of mining investment, estimation accuracy, coal seam parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń[Principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Autorzy: Paweł Dobak, Andrzej Drągowski, Zbigniew Frankowski, Adam Frolik, Ryszard Kaczyński, Andrzej Kotyrba, Joanna Pinińska, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK ; red. Henryk WOŹNIAK, Marek NIEĆ. — Warszawa : [s. n.], 2009. — 84 s.. — ISBN: 978-83-60117-86-67. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Znaczenie znajomości budowy wewnętrznej złoża siarki dla prowadzenia eksploatacji metodą otworowąThe importance of geological features of native sulphur deposits for managing their exploitation by underground melting / Marek Nieć, Edyta SERMET, Przemysław Bokwa // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2019 R. 60 nr 2, s. 12–19. — Bibliogr. s. 18–19. — M. Nieć - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. — tekst: http://www.igo.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/06/GO_02_2019_2_12_19.pdf

 • słowa kluczowe: złoża, siarka, eksploatacja metodą otworową

  keywords: deposits, native sulphur, underground melting, Frasch mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Znaczenie znajomości budowy wewnętrznej złoża siarki dla prowadzenia eksploatacji metodą otworową[The importance of geological features of native sulphur deposits for managing their exploitation by underground melting] / Marek Nieć, Edyta SERMET, Przemysław Bokwa // W: Dokumentowanie geologiczne złóż na potrzeby ich eksploatacji : w stulecie działalności Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Instytutu Geologicznego : XX seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Mielec, 11–14 czerwca 2019 r. : abstrakty. — Wrocław : „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, [2019]. — ISBN: 978-83-60905-02-9. — S. 24–25. — M. Nieć – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: