Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 103, z ogólnej liczby 116 publikacji Autora


1
 • Abandoned mining in Trzebinia commune, Upper Silesia, Poland and its environmental and land use impact
2
 • Baza surowcowa KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Bogdanka” i perspektywy jej rozwoju
3
 • Coal resources and reserves in a changing economy
4
 • Coal resources and reserves in changing economy
5
 • Cyfrowe modele złoża i ich wykorzystanie w dokumentowaniu złóż i obsłudze geologicznej kopalń
6
 • Czy w Polsce możliwa jest racjonalna gospodarka złożami kopalin?
7
 • Czym są kryteria bilansowości i ich rola w gospodarce złożem
8
 • Dokładność szacowania zasobów węgla kamiennego jako element oceny ryzyka inwestycyjnego
9
 • Dokładność szacowania zawartości pierwiastków towarzyszących złożom $Cu-Ag$ LGOM
10
 • Dokumentowanie, metodyka rozpoznania i opróbowanie złoża
11
 • Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania
12
 • Dylematy prawa własności złóż
13
 • Dylematy prawa własności złóż
14
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r.
15
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku
16
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r.
17
 • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogow district, SW Poland
18
 • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogów district, SW Poland
19
 • Forma i budowa złoża
20
 • Geoenvironmental mapping for the local landuse planning
21
 • Geologia górnicza w stulecie działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
22
 • Geologia górnicza w stulecie działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
23
 • Geologia kopalniana – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
24
 • Geologia stosowana – od Bohdanowicza do dzisiaj
25
 • Geologia złóż zapadliska przedkarpackiego - złoża siarki w zapadlisku przedkarpackim