Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Coal resources and reserves in a changing economyZasoby węgla w zmieniających się warunkach ekonomicznych / Marek NIEĆ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. 1, s. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr., Streszcz.. — Energex'2002 : proceedings of the 9th international energy conference : Cracow, Poland, May 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena geologiczno-gospodarcza złóż wanadonośnych rud tytanomagnetytowych masywu suwalskiegoGeo-economic evaluation of vanadiferous titanomagnetite deposits in Suwałki massif in Poland / Marek NIEĆ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 2, s. 5–28. — Bibliogr. s. 25–27, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wanad, złoża tytanomagnetytu, masyw suwalski

  keywords: vanadium, Poland, titanomagnetite deposits, Suwałki massif

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej : pojęcia i zasady[Estimation of quantity of exploited ore for evaluation of royalty : general rules and terminology] / Joanna KULCZYCKA, Marek NIEĆ, Ryszard UBERMAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 57, [1] s.. — Bibliogr. s. 57–[58]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pięćdziesiąt lat działalności Komisji Zasobów Kopalin : uroczysta sesja Komisji Zasobów Kopalin w Ministerstwie Środowiska : Warszawa, 2003.06.06Commission of Mineral Resources – fifty years of activity / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 10, s. 851–857. — Bibliogr. s. 857

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Poeksploatacyjny krajobraz geologicznyGeological landscape of abandoned mines / Marek NIEĆ, Ewa Salomon, Małgorzata Kawulak // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 195–207. — Bibliogr. s. 206–207, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problemy ochrony złóż kopalinProtection of mineral deposits / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 10, s. 870–875. — Bibliogr. s. 875

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Weryfikacja zasobów złóż kopalinVerification of mineral resources data / Halina Rączaszek-Suchodolska, Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 10, s. 862–869. — Bibliogr. s. 869

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Złoża kruszywa naturalnego[Natural aggregate deposits] / Marek NIEĆ // W: Surowce skalne : kruszywa naturalne i piaski przemysłowe / red. tomu Krzysztof Galos ; aut.: Wiesław Frankiewicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2003. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 9–62. — Bibliogr. s. 59–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Złoża piasków przemysłowych[Deposits of industrial sands] / Marek NIEĆ, Ewa Poręba // W: Surowce skalne : kruszywa naturalne i piaski przemysłowe / red. tomu Krzysztof Galos ; aut.: Wiesław Frankiewicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2003. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 63–125. — Bibliogr. s. 124–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: