Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 rokuOn activity of Mineral Resources Commission in 1999 and 2000 / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 6, s. 469–472

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogow district, SW Poland / J. MUCHA, M. NIEĆ, M. DOLIK // W: geoENV III - Geostatistics for Environmental applications : proceedings of the third European conference on Geostatistics for Environmental applications : Avignon, France, November 22–24, 2000 / ed. by Pascal Monestiez, Denis Allard, Roland Froidevaux. — Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2001. — (Quantitative Geology and Geostatistics ; ISSN 0924-1973 ; vol. 11). — ISBN: 978-0-7923-7107-6 ; e-ISBN: 978-94-010-0810-5. — s. 523–524. — Bibliogr. s. 524. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048cu0111.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-94-010-0810-5_55.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-94-010-0810-5_55

3
 • Mapy geologiczno-gospodarcze i sozologiczneGeopotential and sozological maps / Marek NIEĆ // W: 12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — ISBN10: 8386986611. — S. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wódThe use of chalcedonite as a sorbent for water treatment / Danuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 4, s. 303–306. — Biblogr. s. 306, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena perspektyw zasobowych węgla kamiennego i propozycja rozwiązań prawnych wymuszających ochronę złóżCoal resources forecast and proposals of legal solutions forcing their protection / Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Stanisław Przeniosło // W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6). — Referaty zamieszczone w monografii były przedmiotem publicznego odbioru na specjalnej sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w dniu 20.02.2001 r.. — ISBN10: 83-914945-0-0. — S. 113–135. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Weryfikacja bilansu zasobów złóż rud żelaza w PolsceEwaluation of resources of Polish iron ore deposits / Marek NIEĆ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 3, s. 5–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: