Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 rokuOn activity of Mineral Resources Commission in 1999 and 2000 / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 6, s. 469–472

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wódThe use of chalcedonite as a sorbent for water treatment / Danuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 4, s. 303–306. — Biblogr. s. 306, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Weryfikacja bilansu zasobów złóż rud żelaza w PolsceEwaluation of resources of Polish iron ore deposits / Marek NIEĆ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 3, s. 5–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: