Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Nieć, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Baza surowcowa KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Bogdanka” i perspektywy jej rozwoju[Coal resources of Bogdanka mine and possibilities of their future development] / Marek NIEĆ // W: XXV lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego : konferencja naukowa : Lublin, czerwiec 2000 / KWK „Bogdanka” S.A.. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2000]. — S. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Evaluation of deleterious and toxic elements contents in $Cu-Ag$ ores from Lubin – Glogów district, SW Poland / Jacek MUCHA, Marek NIEĆ, Maria DOLIK // W: geoENV 2000 : third European conference on Geostatistics for Environmental applications : Avignon, France, November 22–24, 2000. — [Avignon : s. n.], [2000]. — S. 619–622. — Bibliogr. s. 621–622

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geoenvironmental mapping for the local landuse planningMapy geologiczno-gospodarcze dla potrzeb planowania przestrzennego / Marek NIEĆ, Małgorzata Kawulak, Ewa Salamon // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 4, s. 89–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Górnictwo i środowisko – konferencja UNEP/UNDESAInternational roundtable on Mining and environment – Berlin II : Berlin, Niemcy, 23–26. 11. 1999 / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 7, s. 553–555

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kwalifikacja zasobów przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o kryteria ekonomiczneClassification of industrial resources in bituminous coal mines based on economic criteria / Chryst Romuald, Kłos Michał, Kuś Roman, Wachelka Leszek, NIEĆ Marek // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII [siódmego] seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Prognozowanie, dokumentowanie i ochrona złóż w warunkach gospodarki rynkowejForecasting and specification of deposits and their protection in market conditions / Marek NIEĆ, Ryszard Myszka // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 1–23. — Bibliogr. s. 21–23, Streszcz., Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000 / kol. red. Jerzy Bednarczyk [et al.] ; Ministerstwo Środowiska. Komisja Zasobów Kopalin [et al.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Propozycje ONZ [Organizacji Narodów Zjednoczonych] w zakresie klasyfikacji zasobów i ochrony środowiska na terenach górniczychUnited Nations proposals of reserves/resources classification and environmental guidelines for mining / Marek NIEĆ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — ISBN10: 83-87854-56-5. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Propozycje wykorzystania chalcedonitu w oczyszczaniu wódProposed utilisation of chalcedony in water treatment / Iwona Kosk, Marek NIEĆ, Jacek Pabiś, Danuta Tchórzewska // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2000 nr 3, s. 10–11. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Surowce chemiczne : siarka[Chemical mineral commodities : sulphur] / Kazimierz Ślizowski, Marek NIEĆ, Leszek Lankof. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2000. — 421 s.. — (Surowce Mineralne Polski). — Bibliogr. s. 415–421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • VII seminarium nt. {\em Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń} : Osieczany k. Myślenic, 31.05–03.06.2000[VIIth seminar on {\it Methods of mineral deposits exploration and mining geology}] / Marek NIEĆ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 11, s. 957, 1063

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zagadnienie szacowania zawartości pierwiastków szkodliwych w złożach $Cu-Ag$ LGOMIssues connected with the evaluation of toxical elements content in $Cu-Ag$ LGOM deposits / Maria DOLIK, Jacek MUCHA, Marek NIEĆ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 104–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000 / kol. red. Jerzy Bednarczyk [et al.] ; Ministerstwo Środowiska. Komisja Zasobów Kopalin [et al.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zaklęte w kamieniu : wielki wakacyjny konkurs geologiczny[Enchanted in stone] / Renata BLAJDA, Marek NIEĆ // W: Geoturystyka dla każdego : cykl artykułów zamieszczonych w Dzienniku Polskim w ramach akcji promocyjnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH od marca do czerwca 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska [et al.]. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2000. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Złoża dolomitów[Deposits of dolomite] / Marek NIEĆ // W: Surowce skalne : surowce węglanowe / red. tomu Tadeusz Smakowski ; aut.: Anna Burkowicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2000. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 281–317. — Bibliogr. s. 317

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Złoża magnezytu[Deposits of magnesite] / Marek NIEĆ // W: Surowce skalne : surowce węglanowe / red. tomu Tadeusz Smakowski ; aut.: Anna Burkowicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2000. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 339–348. — Bibliogr. s. 348

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Złoża wapieni i kopalin wapniowych[Deposits of limestone and lime bearing rocks] / Marek NIEĆ, Danuta Tchórzewska // W: Surowce skalne : surowce węglanowe / red. tomu Tadeusz Smakowski ; aut.: Anna Burkowicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2000. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 11–125. — Bibliogr. s. 122–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: